Karapınar: Obruklar Diyârı

Konya’nın Karapınar ilçesi  ve çevresi sahip olduğu jeolojik yapı, yeraltı suları ve tektonizmanın etkisiyle eskiden beri obruk oluşumlarına sahne olmuştur.

Obruklar, oluşum dönemlerine göre eski ve güncel oluşumlu obruklar olarak sınıflandırabilir. Son dönemde Karapınar’da obruk sayısında artış kaydedilmiştir. Obruk sayısının artmasında; sahada kurak ve yarı kurak iklim koşullarının yaşanmasının yanı sıra beşeri faktörlerin etkileri de görülmektedir.

Obruk oluşumları geçmişten beri insan faaliyetlerini olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir.

Karapınar’da resmi kayıtlara göre verilen verilerde 35 tane obruk vardır. Bu obrukların sayısı resmi olmayan verilere göre 100’e yakındır.Obrukların bir çoğu aynı bölgelerde meydana gelmiştir.Obrukların isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Son yıllarda obruk oluşumlarının artması, özellikle
yaylacılık faaliyetlerini ve tarım yapılan alanları olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle obruk oluşan alanların jeolojik-jeofizik etütlere dayalı risk haritası oluşturulmalı, obruk oluşum sahaları sürekli izlenmeli, yöre halkına yönelik periyodik eğitim seminerleri verilmelidir.

Obruklar Hakkında Kısa Bilgiler

1-) İNOBA OBRUĞU

İnoba Obruğu, Karapınar ilçe merkezine 21 km uzaklıktaki İnoba yayla yerleşmesinin 40 m batısında yer alır. Obruk, 10 Kasım 2008 tarihinde kalker, kil ve marnlı formasyonlar içinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre 1010 m yükseklikte olan obruk, 29 m çapında ve 42 m derinliktedir.

Oluşumu devam eden obruğun kenarlarındaki göçmelerle çapının daha da artması beklenmektedir. Bunda, kuşkusuz yeraltı sularındaki azalma ve karstik arazi yapısı da etkili olmaktadır. Obruğun yayla yerleşmesine yakın mesafede yer alması büyük bir tehlike arz etmektedir.

2-) YARIMOĞLU OBRUĞU ( AKKUYU – III )

Karapınar ilçe merkezinin 17.2 km batısındaki Akkuyu Yaylası’nda yer alır. Obruk, 07 Şubat 2009 tarihinde toprak, kil ve marnlı alüvyon formasyonlar içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1010 m dir. Obruk çevresinde özellikle batı kesimde yer alan iç bükey göçmeler ve derin çatlaklar obruğun daha da genişleyeceğini göstermektedir. İlk oluştuğunda obruğun çapı 25 m iken, bugün bu çap 28 m ye kadar çıkmıştır. Obruğun yaklaşık 49 m den sonraki kısmında su bulunmaktadır.

Yarımoğlu Obruğu, Konya-Adana karayoluna çok yakın olduğu için çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Obruğun kenarı basit bir dikenli tel ile çevrilmiştir. Ancak bu dikenli tel koruması zamanla özelliğini kaybetmiştir. Obruğa gelen insanlar için ciddi bir tehlike söz konusudur. Çünkü obruğun kenarlarında çatlaklar ve göçmeler her gün olabilmektedir. En kısa zamanda ilgili kurum ve yetkililer tarafından bu koruma tedbirlerinin arttırılması gerekmektedir.

3-) AKKUYU OBRUĞU-I

Karapınar’ın batısındaki Akkuyu Yaylası’nın kuzeyinde yer alır.2007 yılında Kuaterner yaşlı alüvyon örtü içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1033 m, derinliği 2.5 m olan obruğun uzun eksen çapı 19 m ve kısa eksen çapı ise 17 m dir. Kabaca dairesel şekilli obruğun yamaçlarında obruğun gelişimini gösteren çatlak ve çökmeler mevcuttur.

4-) SIRNIK OBRUĞU

Karapınar ilçe merkezine 15 km uzaklıktaki Sırnık yerleşmesinin içerisinde yer alır. Obruk 22 Eylül 2018 tarihinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre 1000 m. yükseklikte olan obruk 30 m. derinliğinde  25 m. çapındadır. Obruk, stabilize yolla 2 kişiye ait mısır tarlalarının bir bölümünüde içine aldı. Obruğun oluşumu sırasında tarlada mısır hasadı yapan biçerdöverin çalışması büyük bir faciaya yol açabilirdi. Çevrede yaşayan halk çok tedirgin olduklarını belirttiler.

 5-) AKKUYU OBRUĞU-IV

Karapınar ilçe merkezinin batısındaki Akkuyu Yaylası’nda yer alır.2010 yılında alüvyon örtü içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1009 m, derinliği 1 m, ortalama çapı ise 16 m dir. Dairesel şekilli obruğun içi otlarla doludur.

6-) AKKUYU OBRUĞU-V

Karapınar ilçe merkezinin batısında Akkuyu Yaylası’nda yer alır. 2012 yılında alüvyon örtü içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1023 m, derinliği 0.7 m, ortalama çapı ise 15 m dir. Derinliği az olan obruğun kenar çatlakları yayla sakinlerinin ifadesine göre her geçen gün genişlemektedir.

7-) TUTAL OBRUĞU

Karapınar’ın 20 km güneybatısındaki Sırnık Mevkii’nde, Ağustos 2009’da meydana gelmiştir. Obruk, Kuaterner yaşlı gölsel sedimentler içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre yüksekliği 1010 m dir. İlk oluştuğunda yaklaşık 1.5 m derinliğinde, 10 m çapında iken bugün obruğun derinliği 2 m ve çapı da 13 m ye çıkmıştır. Obruğun kenarlarında çevrede biriken suları drene eden düden özelliği taşıyan yarıklar vardır. Gerek yamaçlardaki göçmeler gerekse bu açılan çatlaklardaki değişimler, obruğun gelişiminin devam ettirdiğini göstermektedir. Ayrıca obruk yamaçlarında gölsel sedimentler içinde tatlı su fosilleri görülmektedir.

8 ) YAVŞANÇUKURU OBRUĞU

Karapınar’ın 8.5 km kuzeybatısında Yavşançukuru Yaylası’nın 1 km doğusunda yer alır. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 998 m dir. Ekim 2013’te yapılan ölçümlere göre obruğun çapı 21 m, çevresi 70 m ve derinliği ise 56 m dir. Etrafı korumasız olan bu derin obruk, insan ve diğer canlılar için çok tehlikelidir.

9-) HANYIKIĞI OBRUĞU

Karapınar’ın 12.5 km kuzeybatısında yer alır. Hanyıkığı Yaylası’nın kuzeydoğusunda bir sırtın üzerinde 2003 yılında oluşmuştur. Obruk, Üst Miosen – Pliosen yaşlı formasyonlar içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1059 m, derinliği 6 m, çevresi 20 m dir. Obruğun uzun ekseni 7.7 m, kısa ekseni ise 5.6 m dir. Obruğun doğu ve batı yamaçlarında, içbükey oyulma görülür.

Bu oyulmalara bağlı oluşan enkaz, tabanı örtmektedir. Ayrıca obruğun içerisinde nemli bir ortam olduğu için burası güvercinlerin yaşama alanı halindedir. Tabanda güvercin gübre katmanları birikmiştir.

10-) NEBİLİ OBRUĞU-II

Karapınar’a 10.3 km uzaklıktaki obruk, Büyükkarakuyu Yaylası’nın kuzeyinde yer alır. Obruk yamaçları, yukarıdan aşağıya doğru toprak, marn ve daha derinde kalker örtüden oluşmaktadır. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1092 m, derinliği 70 m dir. Oluşumundan itibaren sulu olan obruk, son yıllarda yeraltı su seviyesinin daha derinlere inmesi nedeniyle susuz bir obruk haline gelmiştir. Kabaca elips şekilli obruğun çevresi 62 m, uzun ekseni 18 m, kısa ekseni ise 16 m olarak ölçülmüştür. Obruk, içbükey yamaçlarıyla dikkati çeker.

Bu durum güvercinlerin barınmalarına da imkân verir. Etrafı korumasız olan obruk canlılar için tehlike arz etmektedir.

11-) AKVİRAN OBRUĞU

Karapınar’ın 25.6 km kuzeybatısında Akviran Yaylası’nın kuzeyinde yer alır. Obruk Üst Miosen-Pliosen formasyonları içinde 1977 yılında oluşmuştur.

Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1046 m, derinliği 80 m, çevresi 82 m, çapı da 24 m dir. Obruğun kalkerli tabakalarında, yeraltı sularının oluşturduğu çözünme boşlukları bulunur. Güvercinler bu boşluklara yuvalar yapmıştır. Bu nedenle obruk, Güvercin Obruğu olarak da bilinmektedir. Obruk üst yüzeyi ile su seviyesi arasında 56 mlik yükselti farkı vardır. Bu 56 m lik derinlikten sonra su seviyesi başlamaktadır. Buradaki suyun derinliğinin yaklaşık 24 m olduğu sanılmaktadır. Obruğun ağız kısmı dar, tabanı geniştir. Etrafı korumasız olan obruk, insan ve diğer canlılar için tehlike arz etmektedir. Akviran Obruğu’nun güneyinde 2007 yılında 2 m çapında ve 0.5 m derinliğinde obruk görüntüsü veren bir çökme meydana gelmiştir.

12-) SEKİZLİ KÜÇÜK OBRUK

Karapınar’ın 18 km kuzeybatısındaki Sekizli Yaylası’nın kuzeydoğusunda yer alır. Obruk, alüvyon örtü formasyonları içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1030 m, derinliği 3.5 m, çevresi 60 m, ortalama çapı ise 16 m dir. Yaklaşık 30 yıl önce oluşan obruğun kenarları büyük ölçüde tahrip olmuş ve kenarlarından göçen malzemeler obruk tabanında birikmiştir.

13-) SEKİZLİ BÜYÜK OBRUK

Karapınar’ın 21.55 km kuzeybatısındaki Büyüksekizli Yaylası’nın kuzeydoğusunda yer alır. Obruk, alüvyon örtü formasyonları içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1028 m, derinliği 26 m, çevresi 185 m, ortalama çapı ise 55 m dir. Obruğun doğu ve batı yamaçlarında derin çatlaklar mevcuttur.

Halen yamaçlarında göçmeler olduğu için obruğun çapı giderek genişlerken, derinliği de yamaçlardan gelen malzemelerle dolgulanarak azalmaktadır. Obruk çevresinde dikenli tel ile bir koruma önlemi alınmış olsa da bu dikenli tel direkleri yıkılmıştır. Nitekim obruk oluştuktan sonra Şamil ismindeki bir çoban obruğa düşmüş ve kendi imkânları ile 3 günde kurtulmuştur. Bazı kayıtlarda bu obruk Çoban Şamil Obruğu veya Kolca Obruğu olarak da geçmektedir.Bu obruk, Sekizli Yaylası’na ait merada olduğu için Sekizli Yaylası Büyük Obruk şeklinde isimlendirilmesi daha uygun olmaktadır.

14-) EŞELİ OBRUĞU

Karapınar’ın 7.7 km kuzeybatısında Eşeli Yaylası’nın kuzeydoğusunda yer alır. 2009 yılı Şubat ayında alüvyon depolar içerisinde oluşan bir obruktur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1035 m, derinliği 1.5 m, ortalama çapı 18 m, çevresi ise 60 m dir. Obruğun oluşumunun devam etmesi yayla yerleşmesinde yaşayan insanları tedirgin etmektedir.

Eşeli Yaylası’nın kuzeydoğusundaki Eşeli Obruk, Eşeli Yaylası’nın doğusunda 2012 yılında 1 m derinliğinde ikinci bir obruk daha oluşmuştur. Ancak bu obruk, tarlanın tam ortasında olduğu için kapatılmıştır. Tarla sahibi tedirgin olmakla beraber sulamalı tarıma devam etmektedir.

15-) KÜPBASAN YENİ OBRUK-I

Karapınar’ın 5 km kuzeybatısındaki Küpbasan Yaylası’nda meydana gelen bir obruktur. Nisan 2006 alüvyon depolar içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1001 m, derinliği 6 m, ortalama çapı 14 m, çevresi ise 32 m dir. Obruğun büyük bir kısmı hafriyatla doldurulmuştur.

Yaylada yaşayan insanlar, obruk oluşumu esnasında büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini belirtmişlerdir.Bu esnada obruk çevresindeki yayla meskenlerinin duvarlarında sarsıntı nedeniyle küçük çatlaklar oluşmuştur. Obruğun yayla yerleşmesinde olması burada yaşayan insanların korkmasına neden olmaktadır.

16-) KÜPBASAN YENİ OBRUK-II

Küpbasan Yaylası’nda Haziran 2014 tarihinde alüvyon örtü içerisinde ikinci bir obruk daha oluşmuştur. Küpbasan Yeni Obruk-II olarak adlandırılan obruğun deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1003 m, çapı 20 m, derinliği ise 5 m olarak ölçülmüştür.

17-) BÜYÜKKARAKUYU-DİREKLİ OBRUK

Karapınar’ın 6.5 km kuzeyindeki Büyükkarakuyu Yaylası’nda yer alır. 2012 yılında alüvyon örtü içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1008 m, derinliği 1 m, ortalama çapı 25 m, çevresi ise 160 m dir. Çevresindeki derin çatlak sistemleri, obruğun hala oluşumunu devam ettirdiğini göstermektedir.

Obruğun tam ortasında yayla yerleşmelerinin elektrik hattını taşıyan bir elektrik direği bulunmaktadır. Bu nedenle obruğa Direkli Obruk adı verilmiştir.

18-) BÜYÜKKARAKUYU-ŞENYURT OBRUĞU

Karapınar’ın kuzeyindeki Büyükkarakuyu Yaylası’nın kuzeybatısında yer alır.Obruk, 2011 yılında alüvyon örtü içerisinde Şenyurt ailesine ait tarlada oluşmuştur.Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1032 m, derinliği 2.5 m, ortalama çapı 15 m, çevresi ise 52 m dir. Çevresindeki 4 m yi bulan derin çatlaklar, obruğun hala oluşumunun devam ettiğini göstermektedir.

19-) BÜYÜKKARAKUYU-KOÇHAN OBRUĞU

Karapınar’ın kuzeyindeki Büyükkarakuyu Yaylası’nın kuzeybatısında yer alır. 2011 yılında obruk, alüvyon örtü içerisinde Koçhan ailesine ait bir yonca tarlasında oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1032 m, derinliği 2 m, ortalama çapı 14 m, çevresi ise 74 m dir. Çevresindeki derin çatlaklar obruğun oluşumunun devam ettiğini göstermektedir. Büyükkarakuyu Yaylası Koçhan Obruğu Koçhan Obruğu’nun 50 m güneyinde, Aralık 2013’te 10 m çapında, 20 cm derinliğinde ikinci bir obruk daha oluşmuştur.

20-) KÜÇÜKKARAKUYU-AŞIROĞLU OBRUĞU-I

Karapınar’ın kuzeyindeki Küçükkarakuyu Yaylası’nda Aşıroğlu ailesine ait tarla içinde yer alır. Obruk, 2010 yılında gölsel depolar içerisinde Yaşça Fayı’na bağlı olarak oluşmuştur. Deniz seviyesine göre yüksekliği 1005 m, derinliği 4 m, çapı 19 m, çevresi ise 45 m dir.Daire şeklindeki obruğun kuzeydoğu ve güneybatı yamaçlarında derin çatlaklar bulunmaktadır.

21-) KÜÇÜKKARAKUYU-AŞIROĞLU OBRUĞU-II

Karapınar’ın kuzeyinde, Küçükkarakuyu Yaylası’nda yine Aşıroğlu ailesine ait tarla içinde yer alır. Obruk, 2011 yılında marnlı gölsel depolar içerisinde Yaşça Fayı’na bağlı olarak oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1008 m, derinliği 2 m, ortalama çapı 20 m, çevresi ise 50 m dir. Daire şeklindeki obruğun batı ve güney yamaçlarında diklikler, kuzey ve doğu yamaçlarında da derin çatlaklar vardır.

22-) KÜÇÜKKARAKUYU-AŞIROĞLU OBRUĞU-III

Karapınar’ın kuzeyindeki Küçükkarakuyu Yaylası’nda yer alır. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1007 m, derinliği 8 m, ortalama çapı 16 m, çevresi ise 35 m dir. Daire şeklindeki obruğun kuzeybatı yamaçlarında, derin çatlaklar vardır. Obruk tabanında, içbükey yamaçlardan gelen moloz yığınları bulunmaktadır.

23-) KÖKEN OBRUĞU-I

Karapınar’ın kuzeyindeki Köken Yaylası’nda Ahmet Köken’e ait arazide yer alır. Obruk, 2011 yılında gölsel depolar içerisinde Yaşça Fayı’na bağlı olarak oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1005 m, derinliği 1 m, ortalama çapı 10 m, çevresi ise 40 m dir. Daire şeklindeki obruğun tabanında, kademeli olarak çöktüğünü gösteren iç içe girmiş tabakalar yer alır.

24-) KÖKEN OBRUĞU-II

Karapınar’ın kuzeyindeki Köken Yaylası’nın güneyinde yine Ahmet Köken’e ait tarlada yer almaktadır. 2011 yılında oluşan obruğun deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1012 m, derinliği 1 m, ortalama çapı 16 m, çevresi ise 50 m dir.

25-) KÖKEN OBRUĞU-III

Karapınar’ın kuzeyindeki Köken Yaylası’nda Osman Şenses’e ait tarlada yer almaktadır. 2013 Eylül ayı içinde oluşan obruğun deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1006 m, derinliği 0.5 m, ortalama çapı 18 m, çevresi ise 55 m dir. Daire şeklindeki obruğun kenarlarında çatlaklar bulunmaktadır.

26-) SEYİTHACI YAYLASI OBRUKLARI

Karapınar’a 11 km uzaklıktaki Seyithacı Yaylası’nda 2007 ve 2014 yılları arasında 10 obruk oluşmuştur. Bunların dışında Mayıs 2013 yılında yaylanın güneyindeki meskenler arasındaki tarlada, yeni oluşmaya başlamış bir çöküntü alanı bulunmaktadır. Deniz seviyesine göre üst yüzey yükseltisi 1012 m ve çapı 5 m dir. Bu da gösteriyor ki bu sahada yeni obruklar oluşabilecektir.I

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nda yer alır. Obruk, 2007 yılında gölsel depolar içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1011 m, derinliği ise 1 m dir. Kabaca elips şeklindeki obruğun çevresi 47 m, uzun ekseni 15 m kısa ekseni 12 m olarak ölçülmüştür. Obruk kenarında, çatlak sistemlerine bağlı olarak blok göçmeler olmuştur.

27-) SEYİTHACI OBRUĞU-II

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın güneybatısında yer alır. Obruk, 2007 yılı Haziran ayında alüvyon örtü içerisinde stabilize bir yolun tam üzerinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1010 m, derinliği ise 3 m dir. Elips şeklindeki obruğun uzun ekseni 16 m, kısa ekseni 13 m ölçülmüştür. Obruk kenarında, kayma ve çökmelerle oluşmuş moloz yığınları yer alır.

28-) SEYİTHACI OBRUĞU-III

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın kuzeydoğusunda yer alır. Obruk, 2007 yılı Temmuz ayında oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1011 m, derinliği ise 4 m dir. Kabaca elips şeklindeki obruğun uzun ekseni 25 m, kısa ekseni 22 m olarak ölçülmüştür.

Obruğun doğu ve batı kesimlerinde, derin çatlak sistemleri gelişmiştir. Kuzeybatıdaki çatlaklar, 4 m derinliğe ulaşmaktadır. Obruk kenarında, çatlak sistemlerine bağlı olarak blok göçmeler olmuştur.

29-) SEYİTHACI OBRUĞU-IV

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın kuzeydoğusunda yer alır. 2008 yılı Temmuz ayında oluşan obruğun deniz seviyesine göre yüksekliği 1009 m, derinliği ise 2 m dir. Elips şeklindeki obruğun çevresi 58 m, uzun ekseni 17 m, kısa ekseni ise 15 m olarak ölçülmüştür.

30-) SEYİTHACI OBRUĞU-V

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nda yer alır. 2008 oluşan obruğun deniz seviyesine göre yüksekliği 1009 m, derinliği ise 4 m dir. Obruğun çevresi 41 m, uzun ekseni 14 m, kısa ekseni ise 12 m olarak ölçülmüştür. Obruk kenarında çatlaklara bağlı olarak blok göçmeler
olmuştur.

31-) SEYİTHACI OBRUĞU-VI

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın güneyinde yer alır. 2008 yılında marn ve killi formasyonlar içerisinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1012 m, derinliği ise 6 m dir. Daire şeklindeki obruğun çevresi 30 m, ortalama çapı 6 m olarak ölçülmüştür. Obruk kenarında, obruğun genişlediğini gösteren çatlaklar vardır.

32-) SEYİTHACI OBRUĞU-VII

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın güneybatısında yer alır. Obruk, Çiftçi Hüseyin İvriz’e ait arazide Nisan 2009’da oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1034 m, derinliği ise 5 m dir. Kabaca daire şeklindeki obruğun çevresi 78 m, ortalama çapı ise 13 m olarak ölçülmüştür. Obruk kenarında, obruğun genişlemesini gösteren çatlaklar vardır.

33-) SEYİTHACI YAYLASI OBRUĞU-VIII

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın kuzeydoğusunda yer alır. 2009 yılında oluşan obruğun deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1010 m dir. Tarlayı işleyen vatandaşın ifadesine göre; obruğun doldurulmadan önceki derinliği 2 m, çapı 3 m, çevresinin ise 12 m olduğu belirlenmiştir.

34-) SEYİTHACI OBRUĞU-IX

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nın güneyinde yer alır. 2012 yılında oluşan obruğun deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1016 m, derinliği 0.5 m dir. Kabaca daire şeklindeki obruğun ortalama çapı 16 m, çevresi 80 m olarak ölçülmüştür. Obruğun kuzey yamaçlarında diklikler belirgindir.

35-) SEYİTHACI OBRUĞU-X

Karapınar’ın kuzeyindeki Seyithacı Yaylası’nda Temmuz 2014’te yayla yolunun üzerinde 30 m çapında ve 1.5 m derinliğinde bir obruk meydana gelmiştir. Obruğun oluşumu sırasında can kaybı olmamıştır. Ancak bir otomobil ve ev zarar görmüştür.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Yaşar Yeğen

1991 Konya Karapınar doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Konya Karapınar’da tamamladı.Eskişehir Anadolu Üniversite'sinde Adalet bölümünde okumakta. Aynı zamanda Konya Karapınar'da ticaret ile uğraşmaktadır.Profesyonel fotoğrafçıdır.Hobileri, Fotoğraf, Sosyal Medya ve Seyahat’tir.Evli ve 1 çocuk babasıdır.

2 thoughts on “Karapınar: Obruklar Diyârı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir