Osmanlı’nın Manevi Sultanları

Osmanlı denince aklımıza hep savaşlar, anlaşmalar, padişahlar, devlet adamları mı gelmeli? Osmanlı’nın Manevi Sultanları bu soruya “Osmanlı her şeyden önce bir ulu ârifler ve derin âlimler tarihidir” cevabını veriyor.

“Osmanlı irfan tarihi”ni ortaya koyma amacını taşıyan kitap, Şeyh Edebâli’den başlayarak, 20. yüzyılı gören son büyüklerine kadar Osmanlı’yı Osmanlı yapan gönül ve irfan erlerinden, ehlullah ve pîrlerden, melâmet ve tarikat erbabından, ârif ve zâhidlerden 100 büyük ismi bir araya getiriyor.

Somuncu Baba, Emir Sultan, Eşrefoğlu, Hacı Bayram, Şeyh Vefa, Sünbül Sinan, Merkez Efendi, Hamza Bâlî, İdris Muhtefî, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Şaban-ı Velî, Hüsameddin Uşşâkî, Hz. Hüdayî, Niyâzî Mısrî, Nasûhî Efendi, İsmail Hakkı Bursevî, Mehmed Emin Tokadî, Mevlânâ Hâlid, Tâhâ Hakkârî, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, Esad Erbilî, Abdülkadir Belhî, Abdülhâkim Arvasî, Kenan Rifâî, Ali Haydar Efendi, Fahreddin Cerrâhî ve daha niceleri…

Şöhretleri yaşadıkları yüzyılları aşarak günümüze kadar gelen, bir manevî yolun kurucusu veya önemli birer temsilcisi olan, kıymetli eserleri ve takipçileri sayesinde isimleri hâlâ dillerde dolaşan bu 100 ârif, hayatlarıyla, ibret verici yaşanmış hikayeleriyle, şiirleriyle, güzel ahlaklarıyla, temsil ettikleri dünya görüşüyle kitapta yer alıyorlar.

Son derece akıcı ve renkli bir dille kaleme alınan metin yüzden fazla muteber kaynağa ve güvenilir bilgilere dayanıyor. Yoğun bir emeğin ürünü olan metne birçoğu ilk defa burada yayımlanan yüzlerce fotoğraf ve görsel malzeme eşlik ediyor.

Osmanlı’yı dualarıyla ayakta tutanları tanımak, Cihan Devleti’nin manevî tarihine derinliğine nüfuz etmek için vazgeçilmez bir eser. Ansiklopedik ve kronolojik yapısıyla da her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın kolaylıkla anlayabileceği bir kaynak.

Tarık Velioğlu kimdir?
Ankara’da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Velioğlu, İslâmî ilimler, tasavvuf ve dünya bilgelikleri üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Yazarın kitapları şunlardır:
Aşk ve Esrar (Mevlânâ’dan Hikmetli Sözler), 2006, Nesil Yayıncılık
Allah Dostlarından Yakarışlar, 2007, Nesil Yayıncılık
Kalbin Nûru (Abdülkâdir Geylânî’den Hikmetli Sözler), 2008, Hayykitap

Bu yazımızı okuyan 1.408. takipçimizsiniz.

Fatih Alan

1980 Konya doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Konya'da tamamladı. Amerika Kentucky Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi. Yurt içi ve yuırt dışında Yöneticilik, Mali İşler ve organizatör olarak farklı firmalarda görev aldı. Bursa'da Turizm sektöründe Otel'de Yönetici olarak görev yapmakta. Hobileri arasında Motorsiklet, Spor, Kişisel gelişim eğitimleri ve kitap okumak gelir. İngilizce ve Arapça bilmekte, Evli ve bir çocuk babası.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir