Genç Yetenekler Film Festivali

İzmit-Saraybahçe Belediyesi tarafından ilk kez 2005 yılında düzenlenen “Genç Yetenekler Kısa Film Festivali”, bir çok televizyon kanalı ve yerel yönetimin bu alanda gelip geçici bir heves şeklinde düzenlediği “bir atımlık barut” organizasyonlara inat, her geçen yıl biraz daha profesyonelleştirilerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice’nin liderliği ve himayesinde düzenlenen festival bu yıl da zengin içerikli bir organizasyon ve kısa filmciler açısından cazip ödüller müjdeleyerek, Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen başvuruları kabul etmeye başladı.

2005 yılında düzenlenen ilk yarışmaya 39, 2006’da 48, 2007’de ise 88 yapıtın katıldığını açıklayan festival yönetmeni Neslihan Tuğba Kaya, her geçen yıl giderek yükselen bir ilgi dalgasıyla karşı karşıya olduklarını ve gösterilen bu yoğun ilginin de yarışmayı uzun yıllar boyunca sürdürüp kurumsallaştırmak adına kendilerine cesaret verdiğini belirtti.

“İzmit-Saraybahçe Belediyesi Genç Yetenekler Kısa Film Festivali”, ilke olarak, ön elemeyi geçsin ya da geçmesin, yarışmalı bölüm için gönderilmiş bulunan bütün kısa filmleri, teknik normlara uygun olmaları halinde festivalin gösteri programına dahil ediyor. Böylelikle, yarışma amaçlı olarak gönderilmiş olan bir film, ön jüri tarafından elendiği takdirde bile, üç güren süren festival programı sırasında yarışma dışı olarak izleyicilerle buluşma fırsatı buluyor.Bu arada, kentte festival süresince film gösterimlerinin yanı sıra, eğitici-öğretici nitelikte atelye çalışmaları ve paneller de düzenlenecek. 

“ÖN JÜRİ” TARAFINDAN ELEME YAPILIYOR

 İzmit-Saraybahçe Belediyesi Genç Yetenekler Kısa Film Festivali’nin yarışmalı bölümü için başvuran bütün filmler ilk aşamada bir “ön jüri” tarafından izleniyor. Ön jüri, filmleri teknik ve sanatsal yapılarına göre puanlayıp sonunda da en yüksek puanları toplayan 30 filmi “büyük jüri”ye sunmak üzere ayırıyor. Bu süreçte elenen filmler ise festival koordinasyon ekibininin yarışma dışı gösterimleri planlayan birimine aktarılıyor ve söz konusu yapıtlara da akış takvimi içinde birer gösterim günü-saati belirleniyor.

Öte yandan, ön elemeyi geçen bu 30 yapıt, belirlenen tarihte bir araya gelen 10 kişilik büyük jüri tarafından yeniden izleniyor ve yapılan değerlendirme ve puanlamaların ardından büyük jüri bir yönetmeni birincilik, bir yönetmeni ikincilik, bir yönetmeni de mansiyon ile ödüllendiriyor. Ödüller ise üç gün süren festivalin sonuncu günü düzenlenen bir ödül töreninde sahiplerine dağıtılacak.

Önceki yıllarda sinema ve medya dünyasından pek çok ünlü ismi jüri üyesi olarak ağırlayan Genç Yetenekler Kısa Film Festivali, bu yılki dördüncü organizasyonun büyük jüri üyeliğine Yeni Şafak gazetesi sinema yazarı ve reklam yönetmeni Ali Murat Güven’i de davet etti. Güven’in görev almayı kabul ettiği yarışmanın diğer jüri üyeleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak ve başta yarışmanın internet sitesi olmak üzere, çeşitli kanallardan kamuoyuna ilan edilecek.Başvuruların kısa bir süre önce başladığı festivalin yarışmalı ya da yarışmasız bölümlerine katılım takvimi, ayrıca katılım kuralları ve dağıtılacak olan ödüllere ilişkin bilgiler ise şöyle:

 YARIŞMANIN KONUSU

 Festivalin ana sloganı, “Kültürünü yaşat / Kendini ve kentini anlat” olarak belirlenmiştir. Bundan hareketle, yarışmalı bölümde yer alacak filmlerin de “kent kültürü”yle yakından ilişkili öyküler içermesi gerekmektedir. Böyle bir ana başlığın altında ise kent kültürünün oluşumunu ve gelişimini etkileyen göç, eğitim, kadın, çocuk, tarih, aile ve ekonomi gibi pek çok alt başlık yer almaktadır. Bu alt başlıklar da yarışmacılara senaryolarını oluştururken yeni ufuklar açabilir.Festival, böyle bir konu başlığını seçerek, farklı kentlere özgü kültürlerin ulusal boyutta tanıtılabilmesi için ortak bir sunum platformu oluşturmayı, böylelikle kent kültürünün gelişimine katkıda bulunmayı, kentlilik bilinci ve yaşanılan kente yönelik aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 TEKNİK ŞARTLAR

 – Festivalin yarışmalı (ya da yarışmasız) bölümlerine başvuran bütün yapıtlar, organizasyon komitesine, her biri sorunsuz biçimde çalışan 3 adet DVD, VCD ya da mini DV kaset formatında teslim edilecektir.

– Başvuracak yapıtlara yönelik herhangi bir tür sınırlaması yoktur.

– Başvuracak yapıtların süresi, jenerikleri dahil toplam 25 dakikayı geçmemelidir. Bu süreyi aşan filmler ön değerlendirmede yarışma dışı bırakılacaklardır.

– Dileyen yönetmenler, yarışmalı ya da yarışma dışı bölümlere birden fazla yapıtla katılabilirler.

– Bir yapıt, yarışmaya birden fazla yönetmenin ismiyle başvuramaz. Ödüller kişiye özeldir ve tek bir yönetmene takdim edilmektedir.

– Bu organizasyonda İzmit Belediyesi organizatör, Kocaeli Üniversitesi de danışman konumunda olduğundan, her iki kurumun çalışanları da yarışmalı bölüme katılamazlar. Ancak, ilgili kurumlardan dileyen kısa filmciler, yapıtlarını yalnızca festival programında gösterilmek üzere gönderebilirler.

– Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 3 Kasım 2008 Pazartesi, Saat 17.00’ye kadar İzmit Belediyesi’ne,

a) Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış katılım formu,
b) Filmin özeti (en fazla 100 kelime),
c) Filmin künyesi,
d) Filmin, yukarıda belirtilen formatlardan herhangi birinde kayıtlı 3 kopyasıyla birlikte başvurmalıdır.

 – Filmler ve ekli belgeler, yarışmanın başvuru adresine elden teslim edilebileceği gibi, kurye ya da taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ancak, gönderinin zamanında ve eksiksiz teslim alınıp alınmadığına ilişkin olarak organizasyon ekibi ile telefon yoluyla teyidleşmekte yarar vardır.

 YARIŞMA AKIŞ TAKVİMİ

 Son başvuru ve film teslim tarihi: 3 Kasım 2008 Pazartesi, Saat 17.00

Ön eleme jürisinin değerlendirme toplantısı: 5-6 Kasım 2008 Çarşamba-Perşembe

Ön eleme jürisinin finale kalan yapıtları duyurmak üzere yapacağı basın açıklaması: 7 Kasım 2008 Cuma

Finalist yapıtların büyük jüriye teslimi: 8-9 Kasım 2008 Cumartesi-Pazar

Büyük jüri üyelerinin puanlama cetvellerini organizasyon komitesine son teslim tarihi: 28 Kasım 2008 Cuma

Yarışma sonuçlarının basın toplantısıyla açıklanması: 5 aralık 2008 Cuma

Festival: 18, 19, 20 Aralık 2008 Perşembe-Cuma-Cumartesi

Ödül töreni: 20 Aralık 2008 Cumartesi, Saat 20.00

 ÖDÜLLER

 Birincilik Ödülü: 5.000 YTL ve Sony dijital kamera
İkincilik Ödülü: 3.000 YTL
Mansiyon: 2.000 YTL

 Ödüller, ödül töreni sırasında, kazanan yapıtların yönetmenlerine ya da mazeretleri durumunda onların yasal temsilcilerine verilecektir.

BÜYÜK JÜRİ

 Yarışmanın 10 kişilik büyük jürisi, sinema alanında kariyer sahibi oyuncu, yönetmen, senarist, akademisyen ve eleştirmenlerden oluşmaktadır. Jürinin isim listesi kısa bir süre sonra ek bir duyuruyla yarışmanın internet sitesinde ve medya organlarında duyurulacaktır.

 Bu duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla katılımları kesinleşen jüri üyeleri şunlardır:

– ALİ MURAT GÜVEN (Yeni Şafak gazetesi sinema yazarı / Reklam ve belgesel yönetmeni)

– Doç. Dr. NİGAR POSTEKİ (Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi)

 FESTİVAL YÖNETİCİSİ VE YÖNETİM MERKEZİ

 NESLİHAN TUĞBA KAYA
(Festival yönetmeni)

 Tel: (0262) 321 38 57
(0262) 323 10 76
(0262) 444 41 00 (Dahili: 307 )
Faks: (0262) 323 10 76
GSM: (0505) 504 44 08 – (0536) 257 66 09

Filmlerin ve ekli belgelerin gönderileceği adres:

İzmit-Saraybahçe Belediyesi
“4. Genç Yetenekler Kısa Film Yarışması”
Organizasyon Komitesi
Ömerağa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi
İZMİT-KOCAELİ

 FESTİVALİN İNTERNET SİTESİ

http://kisafilmfestivali.saraybahce.bel.tr
www.saraybahce.bel.tr

 FESTİVALİN ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ:

kisafilm@saraybahce.bel.tr
shortmovie@saraybahce.bel.tr

 FESTİVALİN AKADEMİK DANIŞMANI

Yrd. Doç. Dr. GAMZE YETKİN CILIZOĞLU
(Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklâmcılık Bölüm Başkanı)

SİTEDEKİ BİLGİLER

 Başvurular görkemli bir basın toplantısıyla başladı
İzmit Saraybahçe Belediyesi´nin Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi danışmanlığında bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Genç Yetenekler Kısa Film Festivali sinemanın yaratıcı beyinlerini “Kent Kültürü” nü anlatmaya davet ediyor.
Katılan tüm filmleri izleyiciyle buluşturmayı ilke edinen Genç Yetenekler Kısa Film Festivali’nde konser, gezi, film gösterimleri, panel ve söyleşi gibi etkinliklerle eser sahiplerinin, sadece katılımcı olmalarının dışında, izleyici ve konunun profesyonelleriyle birebir etkileşim içinde olacakları bir atölye çalışma grubu imkânı sunuluyor.
Bu sayede yaratıcı gençlerin belgesel kurgusal ve animasyon niteliğinde çalışmalarını destekleyerek keşfedilmesi ve sinema öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunulması amacıyla genç sinemacıların eserlerini sergilemek, kendilerini geliştirmelerine imkân tanımak ve onları daha çok film üretmeye teşvik ediyoruz.
Film Yarışmasında Ünlüler Geçidi
Her geçen yıl ilginin arttığı kısa film yarışmasının bu seneki jürisinde Cüneyt Arkın ve Hülya Koçyiğit gibi Türk sinemasının dev isimleri yer alıyor. Jürinin diğer isimleri ise yönetmen Faruk Teber,oyuncu ve sanat yönetmeni Ragıp Savaş,yönetmen İsmail Güneş,sinema eleştirmeni Coşkun Çokyiğit, oyuncu Volkan Karahasanoğlu,Kısa Flimciler Dernek Başkanı Oktay Güzeloğlu,Kocaeli Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Nigar Posteki ile psikolog Zümrüt Sevinç, sinemanın yaratıcı beyinlerini “Kent Kültürü” nü anlatmaya davet ediyor.
 
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
3000 YTL ve SONY DİJİTAL KAMERA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
2000 YTL
MANSİYON:
1000 YTL

Yarışma Jürisi
Seçici kurul 10 kişidir ve Festival Yürütme Kurulu tarafından;  Akademisyenler, Sinema Profesyonelleri ve Sinema Alanında Akademik Kariyere sahip seçkin bir kadrodan oluşturulmuştur.
Hülya KOÇYİĞİT- Oyuncu
Cüneyt ARKIN- Oyuncu
Faruk TEBER- Yönetmen
Ragıp SAVAŞ- Oyuncu, Sanat Yönetmeni
İsmail GÜNEŞ- Yönetmen
Coşkun ÇOKYİĞİT- Sinema Eleştirmeni
Volkan KARAHASANOĞLU- Oyuncu
Oktay GÜZELOĞLU- Kısa Filmciler Der. Bşk.
Psikolog Dr. Zümrüt SEVİNÇ- Yazar
Yrd.Doç.Dr. Nigar POSTEKİ- KOÜ Öğrt. Gör.
Değerlendirme Takvimi
Filmlerin Son Teslim Tarihi: 10 Aralık 2007
Sonuçların Duyurulması: 22 Aralık 2007
Festival Tarihi: 25-26-27 Aralık 2007

Bu yazımızı okuyan 942. takipçimizsiniz.

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir