Gençlik bu linkin ucunda

“Türkiye, önümüzdeki 15 yıl ve sonrasındaki zorluklarla mücadele edebilecek sağlıklı, iyi eğitimli ve becerili bir topluma sahip olabilmesi için bugünün gençleri için kapsamlı politikalar geliştirmeye odaklanmalı.” Bu yargı, 2008 yılı Türkiye İnsani Gelişme Raporu’nda yer alıyor.
Elbette sadece Türkiye değil, bölgesel ve küresel güç olmak isteyen tüm ülkeler için gençlik politikaları, gelecek planlamada önemli bir yer tutar. İşte bu çerçevede, Türkiye için avantaj sağlayacak bir gelişme oldu. Gençlik üzerine çalışan tüm sivil toplum örgütleri bir araya gelerek ‘Gençlink’ adı altında bir işbirliği platformu ve sivil toplum ağı kurdu. Gençliğin sorunları ve üretilecek politikalar konusunda söz sahibi olmayı amaçlayan platform, hükümete ve Meclis’e, üzerinde uzlaşma sağlanan öncelikli konular hakkında raporlar hazırlayıp sunacak. 50 civarında sivil toplum örgütünün katılımıyla kurulan Gençlink’in kurucularından UNDP Türkiye Dış İlişkiler Koordinatörü Aygen Aytaç, “Gençlik üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinin katkısı, vizyonu ve deneyimini içermeyen bir politika hiç kuşkusuz başarılı da olamaz. Biz hep beraber üretilecek bu önerileri, hükümete iletmekte elimizden geleni yapacağız. Ama bunun için çok zorlanacağımızı da sanmıyorum, çünkü bu alanda politikacıların ilgisi ve desteği de çok ileri düzeyde.” diyor.

Gençlik alanındaki bu örgütlenme, ‘Türkiye’de Gençlik’ başlıklı 2008 İnsani Gelişme Raporu’nun mart ayında yayınlanmasıyla başladı. Raporda yer alan, “Ülkede gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin yeterince iyi ortaklık ilişkileri kuramaması ve gençlik politikaları üretme konusunda etkili olamaması” eleştirisi bu alanda çalışan örgütleri harekete geçirdi. Öncelikle, bu alanda çalışan 50’ye yakın örgüt, ortak bir bildiri yayınlayarak raporun sunduğu önerilerin hükümet tarafından uygulamaya konması için çağrıda bulundu. Bunun arkasından, hükümetin bu alanda uygulayabileceği politikaları tartışmak ve yeni politikalar ve öneriler hazırlamak için bir sivil toplum örgütleri platformu oluşturulmasına karar verildi. Platform üyeleri bu amaç için ilk defa 17-21 Temmuz 2008 tarihlerinde Bursa’da bir araya geldi. Aralarında Gençlik Servisleri Merkezi, Gören Kalpler Derneği, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, Arı Hareketi, Sivil Toplum Destekleme Derneği, Genç Birikim Derneği, e-gençlik Derneği’nin yer aldığı sivil örgütler, kendi aralarında ‘gençlik politikaları’, ‘çalışma ilkeleri’, ‘kaynak geliştirme’ ve ‘anket’ grupları da oluşturdu.

Gençlink’in resmî bir hüviyeti veya bağlantısı bulunmuyor. Sadece sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip çalışmalar yaptığı bir yapı olarak sürdürülmesi hedefleniyor.

Gençler sorun yaratıcı olarak ele alınmamalı

Mehmet Arslan/Gençlik Servisleri Merkezi Koordinatörü: Türkiye’nin, nüfusunun önemli bir kısmı gençlerden oluşmasına rağmen gençlerin ihtiyaçları, geleceğe dair beklentileri ve sorunlarının çözümünü kolaylaştıracak; gençlerin toplumsal yaşama aktif olarak katılımını sağlayacak, karar verme mekanizmalarında yer almalarına olanak verecek, bütünsel bir gençlik politikası bulunmamaktadır. Türkiye’nin genç nüfusunun bir avantaj olması beklenirken, kalıcı adımlar atılmadığı taktirde bu büyük potansiyelin dezavantaja dönüşme riski bulunmaktadır. Gençlik konusu, diğer ülkelerden çok farklı olarak Türkiye’de sporla birlikte ele alınmaktadır. Türkiye’de gençlikle ilgili politikaların gelişememesinin en önemli nedenlerinden birisi de budur. Türkiye’de gençliğin sorun yaratıcı bir toplum kesimi olarak ele aldığını da söylemek mümkündür. Gençlik politikaları üzerine hükümet, TBMM ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı olmaksızın adım atılmamalıdır. Bu noktada Gençlink’in hedefi, gençlik politikalarının gelişimi sürecinde aktif olarak rol almaktır.

——————————————————————————–

Politika üretip hükümete sunacağız

Aygen Aytaç-UNDP Dış İlişkiler Koordinatörü Gençlink’i kurmaya nasıl karar verdiniz, kimin fikri bu?

Doğrusunu isterseniz, Gençlink’in kurulması bize sürpriz oldu. 22-23 Mart 2008 tarihinde, gençlik alanında çalışan 90’dan fazla STK’yı davet ettiğimiz Ankara’daki Bilgi Günleri’nde, ‘Türkiye’de Gençlik’ konulu Ulusal İnsani Gelişme Raporu’nu sunup, diğer işlerimize dönmeyi düşünüyorduk. Ancak gençlik raporunun bulguları, özellikle Türkiye’de kapsamlı bir gençlik politikası olmaması, toplumun bu en duyarlı kesimini, bu alanda harekete geçirdi.

Peki nasıl gelişti süreç?

Bu toplantıdan sonra gençler, bizi de programda öngörülmeyen bu toplantıya davet etti. Ve toplantıda, gençlik için STK’ların neler yapabileceği üzerinde tartışıldı. UNDP, 2007’de, Türkiye’de gençlik alanında çalışmalar yürüten STK’ların oluşturduğu daha küçük bir email-grubu kurmuştu. Bunu büyütebileceğimizden, bu platformda, gençlik politikalarının tartışılabileceğinden, üretilebileceğinden bahsettik. Bu fikri, hemen benimseyip kendi aralarında görev dağılımı yaptılar, bu mail grubunun büyütülmesini, geliştirilmesini üstlendiler.

Hangi tür faaliyetler gerçekleştireceksiniz, hedefiniz nedir?

Gençlink üyeleri, düzenli toplantılar yaparak, deneyim sahibi oldukları gençlik çalışmaları alanında politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyor. Bu toplantıların STK’lar için ayrıca kapasite geliştirme toplantılarına dönüşmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bursa toplantısında, İnsani Gelişme, Türkiye’deki gençlik hareketleri ve savunuculuk alanında eğitimler verildi katılımcılara. Üyeler, yeni bir görev dağılımıyla, değişik çalışma komisyonları kurdu ve içerik üzerinde çalışmalar başladı. Amaç, hükümete, kapsamlı bir gençlik politikası oluşturulmasında yardımcı olmak. Böyle bir talep var mı diye sorarsanız, bunun yanıtı evet. Gençlik raporu yayınlandığından bu yana, hem meclisin gençlik ve eğitim komisyonundan, hem de birçok siyasi parti ve değişik milletvekillerinden raporu sunmamız için davetler aldık. Bu çerçevede bizlerden bir eylem planı bekliyorlar. Biz de katılımcı bir yöntemle hazırlanmış politika önerileri ve eylem planı geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz.

Bu oluşumun gençlere ve gençlik politikalarının belirlenmesinde ne tür yararları olacak?

Türkiye’de, bu alandaki ilgi, Ulusal İnsani Gelişme Raporu’nun yayınlanmasıyla çok büyük bir ivme kazandı. Rapor, çok sayıda kişi ve kuruluşun gözünü gençliğe çevirmesine neden oldu. Türkiye’de yaşayan 5 milyon atıl gençten ilk defa bu denli çok söz edildi. Sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmak isteyen şirketler, UNDP’yle ortak biçimde çok sayıda proje başlattı bu alanda. Şimdi bu raporun, politika yapıcıların gündeminde olduğunu görüyoruz. İşte, gençlik STK’larına burada büyük rol düşüyor. Gerek AB’nin gerekse BM’nin iyi bir gençlik politikasının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çeşitli kriterleri var ve bunlardan en önemlisi katılımcılık. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının katkısı, vizyonu ve deneyimini içermeyen bir politika hiç kuşkusuz başarılı da olamaz. Biz, gençlik STK’larının üreteceği bu önerileri, hükümete iletmekte elimizden geleni yapacağız.

Bu yazımızı okuyan 819. takipçimizsiniz.

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir