Es-Seyyid Abdurrahman-ı Erzincanî

Abdurrahman-ı Erzincanî¸ Yıldırım Bâyezid devri meşayıhlarındandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in temiz neslinden bir halkadır¸ seyyiddir. Timur’un Anadolu’yu istila etmesi ile Amasya¸

Devam

Osmanlı Padişahları Ve Gerçekler

Şeriata ve Hanefi mezhebine aykırı üniformaların kaldırılması ve eski sisteme geri dönülmesiydi. Yoksa bütün bu tepkiler¸ II. Mahmud’un gerçekten de

Devam