Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulduğunu bildiren kararname basınla paylaşıldı.

İlk olarak 2014 yılında dönemin Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından açıklanan ancak 4 yıldır hakkında çok fazla haber alamadığımız kurum, bugün itibarı ile resmen kuruldu. Yayınlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname de yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Görev ve Yetkileri

  • Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda, Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.
  • Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak.
  • Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
  • Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.
  • Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.
  • Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.
  • Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.

Türkiye Uzay Ajansı’nın görevlerini yerine getirmek için çeşitli hizmet birimleri oluşturulacak. Ajansın yönetim kurulu, başkan da dahil 7 üyeden oluşacak. Toplantılarda karar yeter sayısı 4 olarak belirlenmiş durumda. Her ay en az bir kere toplanacak olan kurulda yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev alabilecek. 

Çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak yürütecek olan ajansın merkezi Ankara olacak ve idari/mali açıdan özerk bir kuruluş olacak. Türkiye Uzay Ajansı, her yılın ocak ayında kendine ait bir bütçe alacak.

Kaynak: webtekno.com

Okunma: 575

Süleyman Arif Yükselen

1983 Karabük doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Karabük'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği bölümü mezunu. Çalışma hayatına Savunma Sanayi ile ilgili özel bir firmada Ar-Ge mühendisi olarak başladı. Sonrasında İstanbul'da yurt dışında işler yapan bir müteahhitlik firmasında çalıştı. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu TKDK da Uzman olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir