TUİK verileri, Türkiye nüfusunun yüzde 16,6’sı Gençler

TÜİK’e göre Türkiye’de yüzde 16,6’sı genç olan nüfusun yüzde 51,1’ini genç erkekler, yüzde 48,9’unu ise genç kadınlar oluşturuyor. ANKARA- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun yüzde 16,6’sı genç. Genç nüfus oranı 1935 yılında yüzde 15,1, 1980-2000 yılları arasında ortalama olarak yüzde 20 iken bu yıldan sonra azalma eğilimi gösterdi. Genç nüfusun yüzde 51,1’ini genç erkekler, yüzde 48,9’unu ise genç kadınlar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 15,1’e, 2050 yılında yüzde 11,7’ye, 2075 yılında ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin ediliyor. Seçilmiş ülkelere göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, 2011 yılında 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye (yüzde 16,8) olduğu görüldü. Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasına göre genç nüfus oranı yüzde 11,8 iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 14,1 ve Kanada’da yüzde 13,3.

Bu oran, 2010 yılında Brezilya’da yüzde 17,2 ve Meksika’da yüzde 18,3. Lisans, lisansüstü ve tıpta uzmanlıkta 2011/’12 akademik yılında belirgin cinsiyet farkı görülmez iken, cinsiyet farkı en çok önlisans eğitiminde görüldü. Örgün önlisans programında genç erkekler (yüzde 62,5), açık öğretim ön lisans programında ise (yüzde 62,1) genç kadınlar daha fazla. 2012 yılında toplam nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 50, işsizlik oranı yüzde 9,2 ve tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,5 iken, gençlerde işgücüne katılım oranı yüzde 38,2, işsizlik oranı yüzde 17,5 ve tarım-dışı işsizlik oranı ise yüzde 20,8. İşsizlik oranı genç erkeklerde yüzde 16,3, genç kadınlarda ise yüzde 19,9.

GENÇ NÜFUSUN YÜZDE 14.2’Sİ EVLİ

Genç nüfusun yüzde 14,2’si evli. 2012 yılında genç erkeklerin yüzde 5,5’i, genç kadınların ise yüzde 23,2’si evli. Genç nüfusun evlenme oranı yıllara göre düşme göstermekle birlikte, evlenmede cinsiyetler arası fark hala çok yüksek. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,7 iken, kadınlar için 23,5.Yaşamının herhangi bir döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da cinsel şiddet görmüş genç kadınların oranı yüzde 35,3. 2008 yılında, yaşamının herhangi bir döneminde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da cinsel şiddet görmüş kadın oranı yüzde 41,9. Bu oran, genç kadınlarda yüzde 35,3. Son 12 ay içerisinde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da cinsel şiddet görmüş kadın oranı 13,7 iken bu oran genç kadınlarda yüzde 21,3. 2011 yılında anne ve babalar, 13-25 yaş grubundaki çocukları ile en çok arkadaş seçiminde (yüzde 33,7) problem yaşadı.

Çocuklarının harcama ve tüketim alışkanlığında problem yaşayan anne ve babaların oranı yüzde 30,6, kılık kıyafet tarzında problem yaşayanların oranı yüzde 29,4, yemek ve ev düzeni alışkanlığında sorun yaşayanların oranı ise yüzde 23,3. 2011 yılında 18-25 yaş grubundaki gençler, anne ve babaları ile en çok harcama ve tüketim alışkanlıkları konusunda problem yaşıyor. Yemek ve ev düzeni alışkanlıklarında problem yaşayan gençlerin oranı yüzde 24,5, arkadaş seçiminde problem yaşayanların oranı yüzde 22,7, kılık kıyafet tarzında problem yaşayanların oranı ise yüzde 22,4. 2012 yılında gençlerin vücut kitle indekslerine göre yüzde 69,2’sinin normal değerlerde olduğu görüldü. Gençlerin, yüzde 14,8’i fazla kilolu, yüzde 3,8’i obez iken yüzde 12,2’si düşük kilolu.

Hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı, 2010 yılında yüzde 83,9. Alkol kullanan genç erkeklerin oranı (yüzde 14,7), genç kadınların oranından (yüzde 2,8) yaklaşık 5 kat daha fazladır. Gençlerin yüzde 18,6’sı 14 ve daha küçük yaşta iken ilk kez alkollü içecek denedi.

İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE

67.7 2012 yılında, genç erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 80,6 iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 55,4. 2011 yılında, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetleri değişik alanlarda incelendiğinde, gençlerin yüzde 52,2’si ara sıra kitap okurken, yüzde 24,1’i sıklıkla kitap okudu. Gençlerin yüzde 52,5’i ara sıra gazete okurken, yüzde 26,4’ü sıklıkla gazete okudu. Bar, gece kulübü vb. yerlere gitme alışkanlığı olan genç oranı yüzde 14,4. Yetişkinlerin yüzde 39,8’i beş yıl sonra Türkiye’nin ekonomik açıdan iyi yönde değişeceğini düşünüyor.

Gençlerin yüzde 47’si beş yıl sonra kamu hizmetlerinin sunumunda, yüzde 45,6’sı ise sosyal haklar ve özgürlüklerde iyi yönde bir değişim olacağını düşünürken, bu oranlar yetişkin nüfusta (25 yaş ve üzeri) sırasıyla yüzde 40,8 ve yüzde 37,6. Gençlerin yüzde 69,6’sı, 2011 yılında mutlu olduğunu beyan ederken, bu oran 2012 yılında 5 puan düşerek yüzde 64,6 oldu. Genç erkeklerin yüzde 83,2’si, 2012 yılında umutlu olduğunu beyan ederken, genç kadınların yüzde 84,2’si umutlu olduğunu beyan etti

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir