Somuncu Baba Dergisinde Hulûsi Efendi

Dergimiz 80. sayısı (Haziran/2007) Gönüller Sultanı Hulûsi Efendi’ye hasredildi. 14 Haziran 1990 tarihinde Hakka yürüyen o büyük zatın ardından vefatının 17. yılında özel bir sayı ile onu anıyoruz…  Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi, Garazsız hem ivazsız, hizmet et her canlıya, Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol –  demek suretiyle tüm hayatını ilâhî bir aşkla Allah’a, O’nun en büyük eseri olan insana ve insanlığa adamış, halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görmüş, her yönüyle insanlığa örnek teşkil etmiş, ömrü boyunca alışverişini yalnızca Hakk’la yapmış, O’ndan bir an bile gafil ve habersiz olmamanın gayreti içinde yaşamış bir gönül sultanıdır.
Her türlü dünyevî düşüncelerden sıyrılarak, kalemi, kelamı, dergâhı, Divân’ı, Mektûbât’ı ve Hutbeleri ile bağlılarının ve sevenlerinin kulağına hakikat sesini fısıldayıp; fikrini, zikrini, zihnini, sohbetini ve inancını, yağmalanan bal kovanı gibi toplumun istifade­sine sunmuş olan bahtiyarlardan biridir. Asrımızın önemli sûfilerinden olan Osman Hulûsi Efendi, büyük bir gönül insanı olarak göze çarpar. Yaptığı hizmetlerle de değerli bir yere sa­hiptir.
Bu sayımızda onun ilmi, irfanı şiiri, kütüphanesi ve değişik yönleri farklı yazarlar tarafından inceleniyor.  Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Palakoğlu “Hizmete Adanmış Bir Ömür” başlığı altında Osman Hulûsi Efendi’nin hizmet anlayışını anlatıyor. Yazının bitimindeki şu cümleler bu hizmetin devam ettiğine işaret ediyor: “İşte Osman Hulûsi Efendi arzu ettiği ve planladığı hizmetleri gerçekleştir­mek ve ebedîleştirmek için kurduğu vakfın 4 yıl başkanlığını yapmış ve bir çok hizmete imzasını atmıştır.

1990 yılında vefatından sonra Vakfın Mütevelli Heyet Başkanlığını Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve manevî vârisi gönlü muhterem babası gibi hizmet aşkıyla yanıp tutuşan genç ve ileri görüşlü H. Hami­dettin Ateş Efendi deruhte etmiştir.  Bu hizmet kervanını bu güne kadar devam ettirmiş ve bundan sonra da aynı hız ve heyecanla devam ettireceklerdir.”

Prof. Dr. Mehmet Akkuş, bu ay “Hulûsi Kalb ile Duâ” konulu şiir incelemesinde Divan-ı Hulûsi-i Darendevî’den bir gazeli açıklıyor.
Musa Tektaş, “İlim Adamlarının Kaleminden Hulûsi Efendi” başlığı altında onu ziyaret eden akademisyenlerin ziyaretçi özel defterine yazdığı notlardan hareketle bakış açılarını taşımış yeni yazısının satırlarına…

14. yayın yılına girerken bu sayımızda Vehbi Vakkasoğlu, Resul Kesenceli ve Muhsin İlyas Subaşı da Somuncu Baba Hazretlerinin hayatını ve tasavvufi tesirlerini de anlatıyorlar…  Prof. Dr. Ali Akpınar,  yaz tatiline girmemiz hasebiyle ailece tatili nasıl geçirmemiz gerektiğini vurgu yapıyor yazısında. Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ise “Kur’an Okulları” adlı makalesinde çocuklarımın Kur’an eğitimine işaret ediyor.

Somuncu Baba Dergisi, 14 yıldır kesintisiz olarak milli ve manevi değerlerimiz ile edebiyat ve kültür alanındaki her türlü yazılarıyla herkesimden okuyucu kitlesine hitap ediyor. Aileyi ilgilendiren yazılar, şiir incelemeleri, kitap tanıtımları, dini ve ilim konular ile tasavvuf yazıları derginin sayfalarını süslüyor.
Haziran sayısının şairleri: Ahmet Süreyya Durna, Ekrem Kaftan, Ahmet Efe, Bekir Oğuzbaşaran…  Ayrıca yaz aylarının daha doğrusu yaz tatilinin gelmesiyle çocuklarımızı Yaz Tatilinde Kur’an okumaya teşvik eden çocuk eki ile birlikte…

Somuncu Baba Çocuk Dergisinin içeriğini görmek için tıklayın…

Bu yazımızı okuyan 932. takipçimizsiniz.

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir