Öğrenci Affı

Üniversitelerde öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarı 28 Haziran 2000’DEN itibaren ilişiği kesilenleri kapsıyor. Tasarıyla, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 28 Haziran 2000 tarihinden itibaren, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler için sınav ve devam hakkı tanınması öngörülüyor.

Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 28 Haziran 2000 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yüksek öğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu maddede belirtilen haklardan yararlanacaklar.

Başvuruda bulunanlar, ilgili yüksek öğretim kurumları tarafından, 2 aylık başvuru süresinin dolması beklenmeden de bu haklardan yararlandırılabilecek. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında veya tutuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde ilgili yüksek öğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haklardan yararlandırılacak.

-SINAV VE DEVAM HAKKI-

Başvuru süresi sonuna kadar yüksek öğretim kurumlarınca haklarında ilişik kesme işlemi tesis edilen yüksek öğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden, ilişik kesme işlemine karşı idari yargı mercilerine başvurmuş olanlar da ilgili yüksek öğretim kurumuna başvurmaları halinde yeniden kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklar. Davanın davacının aleyhine sonuçlanması, öğrencinin aftan yararlanmasına engel olmayacak.

Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı ve 4 sınav hakkı, devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için 4 sınav hakkı; istemeleri halinde başarısız oldukları derslere 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı, devam zorunluluğu bulunmayan dersler için 4 sınav hakkı tanınacak.

Not ortalaması nedeniyle sınıfta kalmış olanlara, bir üst sınıfa 1 eğitim öğretim yılı devam etme hakkı ve istedikleri 3 dersten not yükseltmek için 2 sınav hakkı, not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri 3 dersten not yükseltmek için 2 sınav hakkı verilecek.

-LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDE İLİŞİĞİ KESİLENLER-

Lisans üstü düzeyde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı ve 3 sınav hakkı, devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için 3 sınav hakkı; istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı, yeterlik için 3 sınav hakkı verilecek.

Yüksek lisans öğrencileri için 1, doktora öğrencileri için 2 yıl tez hazırlama süresi, doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara 3 sınav hakkı, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla 3 sınav hakkı tanınacak.

-AÇIK ÖĞRETİMDE KAYDI SİLİNENLERE KAYIT HAKKI-

Af kapsamında verilen sınav ve devam hakkının kullanılması süreci sonunda başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılacak ve haklarında, yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılacak.

Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından muadil başka dersler belirlenecek.

Pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlar için 3 sınav hakkı verilecek; yapamadıkları uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumu tarafından devam imkanı sağlanacak. Açık öğretim sistemi ile öğrenim yapılan ön lisans, lisans tamamlama ve lisans programlarından kaydı silinenlere yeniden kayıt hakkı verilecek.

Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak kurumlarından ayrılanlar da haklardan yararlandırılacak.

-ASKERE ALINMALARI GEREKENLER-

Lisans üstü, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimlerini tamamlayamadıkları için yüksek öğretim kurumlarındaki görevlerine son verilenler, tanınacak bu haklardan yararlanarak başarılı olmaları halinde eski görevlerine veya dengi görevlere iade edilecek; bunların para borçları hizmet borcuna dönüştürülecek.

Başvuru süresi içerisinde askere alınmaları gerekenler, bu maddede belirtilen hakları kullandıkları takdirde tecilli veya tehirli sayılacak.

Tasarıya göre, vakıf üniversitelerinde öğrenimlerine burslu olarak devam ederken ilişiği kesilenlerin, aftan yararlanarak öğrencilik hakkını elde etmeleri halinde, bursluluk statülerinin devam edip etmeyeceğine ilgili vakıf üniversitesinin yönetim kurulunca karar verilecek.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na öğrenim kredisi veya katkı kredisi borcu bulunanların aftan yararlanması halinde bu borçların ödenmesi ertelenecek. Borç ertelemeyle ilgili usul ve esaslar Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek.

-”AFTAN FAYDALANANLARDAN YÜZDE 48’İ BAŞARILI”-

Tasarının gerekçesinde, öğrencilerden yaklaşık olarak yüzde 44’ünün başarısızlık, yüzde 32.9’unun kendi isteğiyle, yüzde 16’sının devamsızlık ve yüzde 7’sinin kayıt yenilememe nedenleriyle ilişikleri kesildiği, disiplin nedeniyle ilişiği kesilenlerin oranının ise yüzde 1’i bulmadığı kaydedildi.

Gerekçede, 1983 eğitim öğretim yılından 1997 eğitim öğretim yılına kadar 9 kanunla tanınan haklardan toplam 163 bin 851 öğrenci yararlandığı bildirildi.

Çıkarılan haklardan yararlananların yüzde 48’inin başarılı olduğu ifade edilen gerekçede, yeni bir hak tanınması halinde çok sayıda öğrenciye yükseköğrenimlerini tamamlama fırsatı verileceği vurgulandı.

AA

Bu yazımızı okuyan 1.381. takipçimizsiniz.

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir