KATKI KREDİSİ İLE ÖĞRENİM KREDİSİ AFFI VE TAKSİTLENDİRME ŞANSI

 Vergi Borcu, Sigorta Prim, Katkı Kredisi, Öğrenim Kredisi Affı Hakkında  

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başta kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması olmak üzere çok sayıda düzenlemeyi kapsamaktadır. İlgili kurumlar tarafından kanunun uygulamasına ilişkin Genel tebliğ,yönetmelik,genelge,sirküler gibi ikincil mevzuatta yeralan düzenlemeler hazırlanmakta olup konuya ilişkin genel değerlendirmelerimiz aşağıya çıkarılmıştır.

Kanun çerçevesinde yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Vergiler, vergi cezaları, gecikme faiz ve gecikme zamları
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları
 • Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları
 • İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları
 • Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları
 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları
 • Karayolları Trafik Kanunu’na göre verilen trafik para cezaları
 • TEDAŞ’ın elektrik alacakları
 • YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları
 • TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları
 • KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları
 • TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları
 • OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları,
 • kanun kapsamında taksitlendiriliyor ya da faizler den vaz geçilerek TEFE/TÜFE oranında  yapılandırmaya yabi tutuluyor.

Bu Kanun hükümlerine göre yeniden hesaplanan kesinleşmiş vergi borçlarının bir defada veya taksitle ödenmesi mümkündür. Buna göre:

– Yeniden hesaplanan tutar, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenirse, bu tutara herhangi bir faiz uygulanmayacaktır

– Yeniden hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecektir.

-Taksitle yapılacak ödemelerde yeniden hesaplanan tutar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde taksit seçeneğine göre belirlenen katsayısı ile çarpılmak suretiyle taksitlendirilir.

Sevgili okurlar sizde Üniversite’yi KATKI ve ÖĞRENİM Kredisinden yararlanarak eğitim aldıysanız aşağıdaki linkten      ”http://www.kyk.gov.tr/YENI_GRODEME/geriOdemeParametreGiris.do ” borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Sorgu yaptıktan sonra sistemde yazılı olan Vergi Dairesi Başkanlığına giderek taksitlendirmenizi yapabilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın son başvuru tarihi 02.05.2011 Pazartesi’dir.

Bu yazımızı okuyan 1.144. takipçimizsiniz.

Site varsayılanı

Özel sektörde 2001 yılından bu yana Yöneticilik, mali işler, ve denetçilik görevlerinde bulundu. Türkiye'nin çok yazarlı blog sitesi Gençyolcu da olmaktan çok keyif almakta. Aile nedir diye sorsalar “iki çocuklu bir baba olarak Gençyolcu ile hayatı yaşamak” der.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir