İslâmî Türk Edebiyatı sempozyumu

Yağmur Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi ve Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı işbirliğiyle 29-30 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da, İslâmî Türk Edebiyatı konulu sempozyum düzenlenecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yağmur Dergisi Yazı İşleri Müdürü Hasan Ahmet Gökçe, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hikâye yarışması etkinliklerine bir yenisini daha eklemekten memnun olduklarını ve önümüzdeki yıllarda söz konusu sempozyumların devam edeceğini belirtti.

Hasan Ahmet Gökçe, “En temel kabulle, İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslâmiyet Tesirindeki Türk Edebiyatı ve Batı Tesirindeki Türk Edebiyatı olarak tasnif edilen Türk Edebiyatı’nın, İslâmî alt yapısının ihmal edildiğini, düzenledikleri sempozyumla akademik çevreleri “edebiyatı yeniden düşünmeye” davet ettiklerini belirtti.
Türk Edebiyatı’nın dinî/tasavvufî yapısına, konularına, tür ve özelliklerine dikkat çekmek; genel ve özel olarak, din/edebiyat kavramını irdelemek ve Türk Edebiyatı’nın İslâmî alt yapısını yeniden değerlendirmek gayesiyle tertip edilen sempozyum, medeniyetimizi belirli ölçülerde etkilemiş diğer din, inanç ve kültürlerin Türk Edebiyatı’na tesirlerini de mercek altına alacak.

Eski ve Yeni Türk Edebiyatı merkeze alınmak üzere, dil, belâgat, tarih, kültür tarihi, sanat tarihi, sosyal tarih, hukuk, ilâhiyat gibi disiplinler arası ilişkileri göz önüne alınarak çalışılması düşünülen sempozyuma katılmayı arzu eden araştırmacıların 18 Haziran 2010 Cuma gününe kadar bildiri özet ve başlıklarını elektronik posta ile yürütme kurulu mail adresine ulaştırması gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir