Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (sav) Anlatma Yarışması

Hazreti Muhammed’i “Uluslararası Tanıma ve Tanıtma Derneği” Kutlu Doğum Haftası’nda farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 4 yaşından 15 yaşına kadar çocukların yer alacağı etkinliğin ayrıntıları şöyle:

“Uluslararası Tanıma ve Tanıtma Derneği’nin düzenleyeceği yarışmayla Hazreti Muhammed’i en iyi anlatan “çocuk şiirleri” ve “çocuk şarkıları” ödüllendirilecek.


“Kutlu Doğum” kutlamaları kapsamında düzenlenecek çocuk şiirleri ve şarkıları yarışmalarının teması: Hazreti Muhammed.

Çocuk şiirleri ve şarkıları 4, 5, 6, 7, 9 ve 10-15 yaş grupları arasındaki çocuklara yönelik olarak yazılacak ve bestelenecek. Gönderilen eserlerin daha önce yayınlanmamış olmasının istendiği yarışma amatör ve profesyonel herkese açık.

Yarışmaya katılan eserler; “çocuk şiirleri” ve “çocuk şarkıları” olarak iki ayrı kategoride ve yaş gruplarına göre değerlendirilecek. Çocuk şiirleri ve şarkıları dalında her grup birincisine 3, ikincisine 2, üçüncüsüne 1’er cumhuriyet altını olmak üzere toplam 48 altın ödül olarak verilecek.

Son katılım tarihinin 31 Ocak 2010 olarak belirtildiği yarışmanın sonuçları 1 Mart 2010 tarihinde açıklanacak.

Ödül töreni ise 8 Nisan’da Ankara’da yapılacak.

Ayrıntılı Bilgi ve Şartname :

HZ. MUHAMMED (SAS)’İN KUTLU DOĞUM YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI DOLAYISIYLA DERNEĞİMİZCE DÜZENLENEN TÜM ŞAİRLERİMİZ VE EĞİTİMCİLERİMİZ İLE VATANDAŞLARIMIZIN KATILABİLECEĞİ “ÇOCUK ŞİİRLERİ” VE “ÇOCUK ŞARKILARI” YARIŞMALARI ŞARTNAMESİDİR.
I. AMAÇ
Hz. Muhammed (SAS)’i tanıma, tanıtma ve kutlama etkinliklerine, şairlerimiz, eğitimcilerimiz ile toplumumuzun her kesiminin katılımını sağlayarak okul öncesi eğitimi ve ilköğretim yaş grupları ile ilgili eserler üretilmesine ortam hazırlamak.
II. ANA TEMA
Eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim ve ilköğretim, çocuklarımızın temel bilgi ve beceriler kazandığı bir eğitim sürecidir.
Verilecek her türlü eğitimi almaya hazır olan 36-72 ay yaş grubu çocuklarımızın ve ilköğretim çocuklarımızın, tüm gelişmelerini destekleyerek; geleceğe daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik tanıma ve tanıtma hizmetlerini yürüten “Hz. Muhammed (SAS)’i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği” tarafından kutlu doğum yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, çeşitli yarışmalar açılmıştır.
Okul öncesi ve ilköğretim yaş gruplarının yetişmesine katkıda bulunmak isteyen, bu alanda kendilerine özgün çalışmaları bulunan eğitimcilerimiz ve ilgilenen tüm vatandaşlarımız Hz. Muhammed (SAS)’i Tanıma ve Tanıtma yarışmalarına katılabileceklerdir.
III. KONU: Hz. Muhammed’i (SAS) Tanıma ve Tanıtma
Hz. Muhammed’in;
ailesi, doğumu, çocukluğu, çocuklarla ilişkisi, aile ve çevre ilişkileri, gençliği, erdemli davranışları, aile büyüklerine sevgi ve saygısı, haksızlıklara karşı oluşu, evliliği, çocukları, aile içindeki örnek davranışları, akraba ziyaretleri, sevinçleri ve sıkıntıları paylaşması, misafirlere cömert davranması, israftan kaçınması, komşuluk ilişkileri, öksüzleri ve yoksulları gözetmesi ….
Son Peygamber Hz. Muhammed’in (SAS) Çağrısı;
İlk vahiy ve oku emri, yakın çevreye çağrısı, çağrının yaygınlaşması, hicret, Peygamber mescidi ve sosyal işlevi, eğitim ve öğretim etkinlikleri, toplumsal barışın kurulması, veda hutbesi ve vefatı…
Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed’in (SAS);
İnsanî yönü, peygamberlik yönü, Kur’an-ı Kerim’i açıklaması, insanlık için bir uyarıcı olması, insanlığa bir rahmet olması, güzel ahlâkı tamamlayıcı olması…
Hz. Muhammed’in (SAS);
İnsanlara değer vermesi, güvenilir bir insan olması, hoşgörülü olması, bilgiye önem vermesi, danışarak iş yapması, merhametli ve affedici olması, çalışmayı ve yardımlaşmayı sevmesi, sabırlı ve cesaretli olması, zamanı iyi değerlendirmesi, hakkı gözetmesi, doğayı ve hayvanları sevmesi ve benzeri konular…
A. 36-72 Ay ve İlköğretim Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik “Çocuk Şiirleri” Yarışmasına Katılma Şartları
1) KATILIMCILAR : Eğitimcilerimiz, şairlerimiz ile yarışmaya katılmak isteyen tüm vatandaşlarımız istediği yaş gruplarında ve arzu ettiği sayıda “Hz. Muhammed (SAS) ile ilgili Çocuk Şiirleri” ile yarışmaya katılabileceklerdir.
2) YAŞ GRUPLARI : – 36-48 ay yaş grubu,
– 48-72 ay yaş grubu,
– 7-9 yaş grubu,
– 9-15 yaş grubu,

3) TEKNİK : 36-48 ay yaş grubu; Şiirler bir kıtayı geçmeyecek şekilde hazırlanacak, kullanılan dil ve anlatım çocukların kavrama düzeyine uygun olacaktır.
48-72 ay yaş grubu; Şiirler iki kıtayı geçmeyecek şekilde hazırlanacak, kullanılan dil ve anlatım çocukların gelişim basamakları ve kavrama düzeyine uygun olacaktır
7-9 yaş gurubu; Şiirler üç kıtayı geçmeyecek şekilde hazırlanacak, kullanılan dil ve anlatım çocukların gelişim basamakları ve kavrama düzeyine uygun olacaktır.
9-15 yaş gurubu; Şiirler beş kıtayı geçmeyecek şekilde hazırlanacak, kullanılan dil ve anlatım çocukların gelişim basamakları ve kavrama düzeyine uygun olacaktır.
B. 36-72 Ay ve İlköğretim Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik “Çocuk Şarkıları” Yarışmasına Katılma Şartları
1) KATILIMCILAR : Eğitimcilerimiz, şairlerimiz ile yarışmaya katılmak isteyen tüm vatandaşlarımız istediği yaş gruplarında ve arzu ettiği sayıda “Hz. Muhammed (SAS) ile ilgili Çocuk Şarkıları” ile yarışmaya katılabileceklerdir.
2) YAŞ GRUPLARI : – 36-48 ay yaş grubu,
– 48-72 ay yaş grubu,
– 7-9 yaş grubu,
– 9-15 yaş grubu,

3) TEKNİK : Eserler 36-72 ay yaş gurubunda iki dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Ses sınırı 36-72 ay yaş çocuklarına uygun olacaktır. Eserlerde kullanılan sözler, çocuk psikolojisine uygun ve 36-72 Ay yaş çocuklarının algılayabileceği uzunlukta olacaktır.
7-9, 9-15 yaş gurubunda eserler beş dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Ses sınırı 9-15 yaş çocuklarına uygun olacaktır. Eserlerde kullanılan sözler, yaş gurubunun psikolojisine uygun ve 7-15 yaş çocuklarının algılayabileceği uzunlukta olacaktır.
4) Eserlerde prozodi (ses-söz uyumu) düzgün olacaktır.
5) Yarışmaya gönderecekleri eserlerin söz ve müziği katılımcıların kendisine ait olacaktır.
6) 4-5-6 yaş grubu çocuklarına yönelik ve 7-9,9-15 yaş grubu “ Çocuk Şarkıları” yarışmasına katılmak isteyen iştirakçiler gönderecekleri eserlerin notalarını ve sözlerini okunaklı bir şekilde yazılı olarak ve disketle birlikte; isteyen katılımcılar ise, şarkılarını eşlikli olarak kasete ya da CD’ye doldurarak da gönderebileceklerdir.

IV. ESERLERİN DEĞERLENDİRLMESİ:
36-72 ay yaş ve 7-9, 9-15 yaş grubu çocuklarına yönelik “Çocuk Şarkıları” ve Çocuk Şiirleri” Yarışmalarına Katılan Eserlerin Değerlendirilmesi:
36-72 ay yaş, 7¬-9, 9-15 yaş gurubu çocuklarına yönelik “Çocuk Şarkıları” ve Çocuk Şiirleri” Yarışmalarına Katılmak isteyenlerin, eserlerini yıpranmayacak şekilde 31 Ocak 2010 tarihinde “Hz. Muhammed (SAS)’i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği”nde olacak şekilde göndermeleri gerekir.
Derneğimiz bünyesinde oluşturulacak seçici komisyon, her dalda Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren eserleri belirleyecektir. Uygun bulunan eserler, yazılı ve görsel eğitim aracı olarak bastırılıp çoğaltılarak çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır.

K ATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya son katılım tarihi 31 Ocak 2010.
• Yarışmaya bütün yaş guruplarında katılmak serbesttir.
• Yarışmaya gönderilen eserler özgün ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
• Şiirler, Times New Roman-12 punto ile yazılmalı ve bilgisayar çıktısı şeklinde 6 nüsha olarak gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.
• Şiirler üzerinde hiçbir şekilde isme yer verilmemeli, sadece belirlenmiş bir rumuz yer almalıdır. Rumuzların yer aldığı şiirler, adayın adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, kısa özgeçmişi ve kimlik fotokopisinin yer aldığı ikinci bir zarfla birlikte büyük bir zarf içersine konulmalıdır. Zarfların üzerinde hiçbir şekilde isme yer verilmemeli, sadece rumuz yer almalıdır.
• “Hz. Muhammed (SAS)’i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği” yönetim kurulu ile seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılabilirler, ancak ödüle katılamazlar.
• Dereceye girenlerden ödüle katılma şartlarına sahip olmadığı anlaşılanların ödülleri geri alınır.
• Ödül kazananlar 1 Mart 2010 tarihinde açıklanacak ve 8 Nisan 2010 tarihinde sahiplerine ödülleri törenle verilecektir.
• Jürinin yayımlanmasını uygun bulduğu eser veya eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
• “Hz. Muhammed (SAS)’i Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği”, yarışmaya gönderilen eserlerin; katalog, kartpostal, broşür, afiş, CD, kaset, kitap vb. eğitim ve tanıtım materyali olarak her türlü kullanım hakkına sahip olacaktır.
İlk üç dereceye girenler, Hz Muhammed (SAS)’in doğum yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan ödül törenine davet edilip, tören süresince misafir edilecek ve geliş-dönüş masrafları derneğimizce karşılanacaktır.
Yarışmaya katılan tüm iştirakçiler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Çocuk şiirleri ve şarkıları dalında her grup (dört grup) birincisine 3, ikincisine 2, üçüncüsüne 1’er Cumhuriyet altını olmak üzere toplam 48 altın ödül olarak verilecek.
ÇALIŞMA TAKVİMİ
YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH

1. Yarışma şartnamesinin duyurulması 30.11.2009
2. Eserlerin Hz. Muhammed’i (SAS) Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği’ne teslim edilmesi 31.01.2010
3. Sonuçların açıklanması, ilgililere duyurulması 01.03.2010
4. Ödül Töreni 08.04.2010

Hamit TAŞÇI
Hz. Muhammed’i (S.A.S)
Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği
Genel Başkan Yardımcısı

İLETİŞİM ADRESİ:
Hz. Muhammed’i (SAS) Tanıma ve Tanıtma Uluslararası Derneği
Mithatpaşa Cad. 66/5 06420 Kızılay/ANKARA/TÜRKİYE
Telefon : +90312 425 03 19 – 418 30 19
Faks : +90312 425 94 87
e-posta : hzmuhammeddernegi@gmail.com
websitesi: www.hzpeygamberplatformu.org

Bu yazımızı okuyan 1.417. takipçimizsiniz.

e-Kalem

Bilgisayar & Internet, Sinema, Din, Yaşam ve Gündemdeki konular hakkında kendi düşüncelerini yazmaya çalışmaktadır. GençYolcu.com'da ve e-Kalem.com'da yönetici ve editör olarak görev yapmaktadır. Değerli yorumlarınızı sayfaların alt kısmından bizlere ve tüm okuyucularımıza ulaştırdığınız için teşekkür ederiz.

4 thoughts on “Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (sav) Anlatma Yarışması

 • 31 Aralık 2009 tarihinde, saat 15:52
  Permalink

  ben bu yarışmaya katılmak istıyorum . 13 yaşındayım şiirimin adı rabbim

 • 01 Ocak 2010 tarihinde, saat 07:35
  Permalink

  Allah hakkınızda hayırlısını nasib eylesin. Şiirinizi yarışma sonlandıktan sonra sitemizde de yayınlarız inşallah.

 • 24 Mart 2010 tarihinde, saat 22:10
  Permalink

  ey muhammed sen en buyuksun sen bize gonder bir siir kazanalim su yarismyi

 • 29 Mart 2010 tarihinde, saat 08:24
  Permalink

  damloss kardeşim mesajın Peygamber Efendimize aşırı samimi olmuş sanki. İmkanın varsa tekrar düzenleme hoş olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir