Dünya Gençliği dindarlaşıyor

Alman Bertelsmann AG firmasının yaptığı araştırmaya göre 18-29 yaş arasındaki her beş gençten biri dindar. Müslüman ve gelişen ülkelerde gençler daha dindar 21 ülkeden 21 bin gencin katıldığı araştırmada gençlerin yüzde 44’ü kendisini “aşırı dindar” olarak tanımlayarak dinin gereklerini yerine getirdiklerini ve düzenli olarak ibadet ettiklerini aynı zamanda dinin günlük hayatlarını önemli ölçüde etkilediğini söylerken, gençlerin yalnızca yüzde 13’ü hayatlarında dinin bir rolu olmadığını belirtti.

Araştırma bölgelere göre gençlerin dindarlığının arttığını ya da azaldığını da gösteriyor. Örneğin Müslüman ve gelişen ülkelerde yaşayan gençler daha dindar.

AVRUPA’DAKİ GENÇLERİN DURUMU VAHİM

Araştırmada çarpıcı bir diğer noktaysa, Avrupa dışında yaşayan protestan gençlerin yüzde 80’i “aşırı dindar” yüzde 18’i “dindar” iken Avrupa kıtasında yaşayan protestan gençlerin sadece yüzde 7’si kendisini “aşırı dindar” olarak tanımlıyor.

Benzer durum Katolik gençler için de geçerli. Zira Avrupa kıtası dışında yaşayan katolik gençlerin yüzde 68’i kendilerini “ aşırı dindar” olarak tanımlarken Avrupa kıtasında yaşayan katolik gençlerin yalnızca yüzde 25’i kendisini “aşırı dindar” olarak tanımlıyor.

ABD, AVRUPA’DAN DAHA DİNDAR

Araştırma Nijerya ve Guatemala gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşayan gençlerin yüzde 90’ının günde en az bir kere ibadet ettiğini Hindistan, Fas ve Türkiye gibi ülkelerdeyse her dört gençten üçünün aynı şeyi yaptığını ortaya koyuyor.

Ancak bu oran Avrupa ülkelerinde oldukça düşük. Mesela Fransa’da gençlerin yalnızca yüzde 9’u günlük ibadetini yaparken Rusya’da bu oran yüzde 7’lerde. ABD’deki gençlerin ise durumu Avrupa’dan çok farklı. Zira bu ülkede gençlerin yüzde 57’si günlük ibadetini aksatmıyor.

Aynı araştırma Fas’ta gençlerin yüzde 99’unun Allah’a ve ölümden sonraki hayata inandığını Brezilya, Türkiye ve Nijerya’da bu oranın yüzde 90, İsrail, Endonezya ve İtalya’da ise yüzde 80 olduğu ortaya koyuyor.

Avrupa’daki protestan gençlerin çoğu Allah inancı ve cinsel hayatın özel bir mesele olduğuna inanırken protestan gençlerin yüzde 7’si ve katolik gençlerin yüzde 14’ü dinin ve inancın insanın özel hayatı üzerinde önemli rol oynadığına inanıyor. Halbuki Avrupa dışındaki protestan gençlerin üçte ikisi ve katolik gençlerin yarısı bu görüşe katılıyor.

gencyolcular

Genç Yolcu 2005 yılında #BirlikteKeşfedelim sloganıyla Gezi • Kültür • Sanat alanında yayın hayatına başlamıştır. İletişim: bilgi@gencyolcu.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir