Darende-Malatya

Tarihi ipekyolunun üzerinde bir ilim ve kültür şehri olan Darende, Doğu Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi, Malatya’nın giriş kapısı konumundaki bir ilçedir. Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültür yapısıyla önemli bu yerleşim yerinde güzellikler iç içe bulunmaktadır. Malatya’nın en büyük ilçesi Darende; şehrin ve Doğu Anadolu Bölgesinin batısında, yukarı Fırat havzasındaki kervanların geçtiği ticaret yolu güzergahı üzerinde bulunan Tohma vadisi içinde yer alıyor. Yalçın kayalıkların haşmetli görünüşü, vadilerin ince kıvrımlarıyla buluştukça bir tabiat harikası görünümü arz ediyor.

Malatya-Ankara-İstanbul karayolu üzerinde kurulu ilçenin doğusunda Hekimhan, güneyinde Akçadağ, Elbistan, kuzeybatısında Gürün, kuzeyinde Kuluncak ve Kangal ilçeleri yer alıyor. Yüzölçümü 1540 kilometrekare olan Darende’nin denizden yüksekliği ise 1006 metre.

7000 yıllık tarihi olan Darende, Hititlerden kalma bir yerleşim merkezi. Önce Asurlular, ardından Persler daha sonra Roma İmparatorluğu yönetimine geçen bu belde, nihayet Hz. Ömer devrinde Müslümanlar tarafından fethedilip İslamiyetle şereflenmiştir. Osmanlı yönetimine katılması ise, 1517 yılına, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine rastlar. 1934 yılına kadar Sivas’ a bağlı bir ilçe iken, hem yakınlığı, hem de iklim ve coğrafik benzerliği nedeniyle Malatya’ ya bağlanmıştır. Her dönemdeki popülerliğini Cumhuriyet döneminde de sürdürmüş olan, İlçede, Balaban, Aşağıulupınar, Yenice, Ayvalı, Ilıca ve Ağılbaşı beldeleri bulunup, 44 tane de köyü mevcuttur.

Geçmişte Timelkia, Tiranda, Tiryandafil, Derindere isimleriyle anılmış bu şirin ilçemiz daha sonraları da Darende ismi ile gönüllere ve tarihe adını yazdırmıştır. İlçe yüzyıllar boyunca bir kültür ve ticaret merkezi olmuş, stratejik özelliğini her zaman korumuş. İlçenin sembollerinden Zengibar adıyla anılan Darende kalesi bu özelliğin en köklü şahitlerinden.
Özellikle Osmanlı döneminde yetiştirdiği paşalar, devlet adamları ve alimleriyle ünlenen Darende, bu özelliğini Cumhuriyet döneminde de korumuş, ülkemizin önemli karar mekanizmalarında görev alan devlet ve ilim adamları çıkarmıştır.

Ayrıca İstanbul, Ankara karayolu ile Malatya’ya giden D-300 karayolu Darende’nin içinden geçer. Malatya’ya 110 Km. uzaklıktaki ilçe merkezi Malatya Erhaç Havaalanı’na 80 Km, Sivas’a 160, Kayseri’ye 240, Elbistan’a 60, Afşin’e 80, Ürgüp-Göreme’ye 310, Nemrut’a 220 Km. mesafededir.

Darende

Darende which has 7000 years history, had stayed of Hittite settlement. In the past in our county Timelkia, in Tirana, Tiryandafil, an Derindere names later kept Darende lastly. Darende became a cultural and trade center for centuries throughout the district, has always protected its strategic feature. Referred to as the symbol of the town named Zengibar, Darende castle of this feature, witnessing the most dramatic side of this feature.

Darende has grown state leaders and renowned scholars especially in the period of Ottoman pashas, this property was protected in the Republican era, in which important areas of decision was out of state and scientists.

Darende, the biggest ham of Malatya is in the west of city. It is on the High Firat river basin in Tohma valley of East Anatolia Region. On the north it is covered by Kuluncak, on the north-west by Gurun, on the west by Elbistan, on the south by Akcadag and on the east by Hekimhan. D-300 overland from Istanbul to Malatya passes in Darende. Darende is at the distance of one hundred and ten kilometers to Malatya, one hundred and eighty kilometers to Sivas and two hundreds and fourty kilometers to Kayseri. Darende is only eighty kilometers away from Erhac Airport. The transportation between cities and hams is easy. There are daily flying options from Istanbul to Malatya and from Malatya to Istanbul.

Somuncu Baba (Şeyh Hamid-i Veli)

Camii ve Külliyesi

Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli  Hazretlerinin kabrinin bulunduğu cami 14.yy eseridir. Anadolu’ya manevi fetih için gelen erenlerden Somuncu Baba (1331-1412)’nın soyu Hz. Peygamber (s.a.v)’e ulaşır; 24. kuşaktan torunudur.  Şam, Tebriz ve Erdebil gibi ilim merkezlerinde tahsil gördükten sonra irşat ve hizmet faaliyetleri için Bursa’ya gelip yerleşmiştir. Manevi kimliğini gizlemek üzere somun ekmeği pişirip halka dağıttığı için Somuncu Baba olarak bilinmektedir. Bursa Ulu Cami’nin ilk açılış hutbesinde Fatiha suresini 7 türlü tefsir etmesiyle tanınmıştır. Şöhretten sakınan Somuncu Baba, Bursa’dan ayrılarak bir müddet Aksaray’da yaşamıştır. Oğullarından Yusuf Hakiki Baba’yı Aksaray’da bırakarak diğer oğlu Halil Taybi ile beraber Hacca gitmiş, Hac dönüşünde Darende’ye gelip yerleşmiş ve 1412 yılında burada vefat etmiştir. Kabri Darende’dedir.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yapılan restorasyonla ilave camii, kütüphane, müze ve sergi salonu gibi birimlerle külliye hüviyetine kavuşmuş ve mesire yerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olmuştur.

 Somuncu Baba

Sheikh Hamid-i Veli Mosque and Kulliye

The mosque that is known as Somuncu Baba ,includes Sheikh Hamid-i Veli tomb ,is a work of art of 14th century. Somuncu Baba is one of the virtuous men who came Anatolia for sipiritual conquest, he was also a grandchild of last prophet Muhammed(pbuh,)After receiving an education in cities which vvererthe center of knowledge like Şam, Tebriz, Erdebil, he settled in Bursa for his guidance and duty. For hiding his sipiritual side ,he baked bread and sold them so he was known as Somuncu Baba. He became known after he had translated the sura of Fatiha, in seven different ways during the opening of Ulu mosque, in Bursa. He avoided becoming famous so he left Bursa and moved Aksaray. He left his son Yusuf Hakiki Baba in Aksaray and he went to Makkah with his son Halil Taybi when they got back Anatolia they settled in Darende and he died here in 1412. His tomb is still in Darende.

With teh help of Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation, it has another mosque,a library, museum and an exhibition hall and it became a complex of building with restoration. With its excursion, it is an attractive center of local and foreign tourists.

Somuncu Baba Tanıtım   Müzesi

Darende’mizin kültüründe insanların hayatında var olan ancak zamanla kaybolmaya yüz tutan hayatın izleri, büyüklerimizden bir hatıra olmak üzere el aletleri, mutfak malzemeleri, silahlar, müze tekniğine uygun bir şeklide hazırlanarak sergilenmektedir. Ayrıca, halı ve kilim dokumacılığından örnekler, tarihî eşyalar, paralar, kayısı ürünleri ve değişik malzemeler modern bir sunumla sergilenmektedir. Gerek yerli gerekse yabancı ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken keyifle gezilen bir mekân olmuştur. Yeni lisanla bir nostalji yaşatılmaktadır.

 Somuncu Baba  Presentation-Museum

The traces of life in the culture of Darende and the things has existed in people’s lives are tending to disappear but as the memories of our fathers, hand tools, kitchen equipments, weapons are prepared and exhibited with suitable form of museum techniques. In addition, examples of carpet and rug weaving, historical items, coins, apricot products and different materials are exhibited in a modern presentation. Darende Somuncu Baba Presentation Museum is place where domestic and foreign visitors pay attention and enjoy visiting. This place is a living nostalgia.

Günpınar Şelalesi

Günpınar şelalesi çok önemli bir mesire yeridir. Darende’ye 8 km mesafedeki şelalenin metrelerce yüksekteki kayaların arasından, köpürerek dökülmesi eşşiz bir görsel ziyafet sunuyor ziyaretçilere… Şelalenin çıkardığı melodinin dinlemesine doyum olmuyor. Su boyunca kurulan Şelale Restaurant da nefis yemekleriyle ve çay bahçesiyle hizmet vermektedir. Ayrıca piknik alanları için yapılan kamelyalar aile ortamında piknik yapma imkanı sunmaktadır.

Suyun esas çıktığı yerden şelaleye kadar olan 2,5 kilometrelik  kanyon doğa sporları için bulunmaz bir alan. Turizm potansiyeli açısından önemli bir doğa harikası.

 Günpınar Waterfall

Günpınar Fall is a very important picnic place. It gives a visual feast to its visitors with its fall and its nature. Its harmony make visitors excited and The salmon trout farms beyond Günpınar are another unlimited beauty. It was built along the water which is Selale Restaurant has served with delicious meals and tea garden. At the same time was constructed camellias for picnic areas which serving to guests have a rest.

Rafting and Trekking and field sports on Tohma River make  adventurous excited and amazed them.

It is a supernational place for tourism.

Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı

Anadolu’nun İslamlaşması sırasında verilen savaşlarda şehit düşen Seyyid Battal Gazi’nin amcası ve kayınpederi Hasan Gazi kendi adıyla anılan tepede yatıyor.  Kerbela’daki Hz. Hüseyin’in ihtişamlı makberini andıran Hasan Gazi Türbesi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Namları asırları aşan şehitler bu toprakların    manevi tapularının sağlam ellerde olduğunu herkese gösteriyor. Burada yeni inşaa edilen şehitlik anıtında  çeşitli savaşlarda canlarını vatanımız ve milletimiz için feda eden Darendeli 92 vatan evladının isminin yazılı olduğu abidede ruhlarının hatırasına şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Hasan Gazi Türbesinin bakımı ve restorasyonu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yapılmıştır.

 The Tomb of Hasan Gazi and – The Monument of Martyrdom

Seyyid Battal Gazi’s uncle and father-in-law Hasan Gazi, who died martyrs in the wars done during the Islamization of Anatolia, are lying down on this hill that’s called with the name of Hasan Gazi himself. The Tomb  of Hasan Gazi which resembles the splendid tomb of  Huseyn (peace be upon him) in Kerbela, attracts visitors very much. The martyrs whose fames go beyond the centuries prove that this country is in safe hands. Here ,over this new monument  of martyrdom on which their names are written, waving our flag, in memoriam 92 sons of our country who come from Darende and died martyr for our land. Tomb of Hasan Gazi was restored by Es – Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation and this tomb is still kept by foundation.

Tohma     Kanyonu

Tohma, muhtemelen yatağı jeolojik dönemlerde meydana gelen ayrılma ve kırılmalarla oluşmuş bir ırmak. Kanyonların içinden geçer ki, bunlardan birinin koynunda Somuncu Baba Camii ve Külliyesi yer alır, insanı bambaşka düşünce alemlerine sürükler. Etraf  onunla hayat bulur, Darende içinde yaşayanlar ırmağın doğduğu ileri mevkilerdeki yerleşim yerlerinde havanın nasıl olduğunu, karların eriyip erimediğini hep tohmanın kâh parıldayan kâh puslanan, asılan yüzünden anlarlar. Üzerinde bulunan iki değirmenin çarkları döndükçe, tabiatın insana çalışması için çağrı yaptığını ve her halükârda ürettiğini dönerken çıkardığı tıkırtılardan işitmemek, anlamamak mümkün değil. Rafting tohmada yapılan doğa sporlarının başında gelir.

 Tohma    Canyon

The riverbed of Tohma has probably come into existence as a result of the separations and breakings that happened in geological periods. It passes through canyons in one of which lies Somuncu Baba Mosque and Kulliye that takes you to another sentimental world. It gives life to the environment. People who live in Darende figure out how the weather is or if the snow has melted by looking at its shiny or dark water. As long as the two mills on it continue turning it is not possible not to think that nature calls man to work and advises him to produce every moment of his life like them.

Zengibar  Kalesi

Darende ilçesi yüzyıllar boyunca bir kültür ve ticaret merkezi olmuş,  stratejik özelliğini her zaman korumuştur.  İlçenin  sembollerinden Zengibar adıyla anılan Darende kalesi bu özelliğin en köklü şahitlerindendir. 

Üç tarafı suyla çevrili, aşılması güç kayalar üzerine kurulmuş, Anadolu’nun muhkem kalelerinden biri olan Zengibar Kalesinin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Tarihî belgeler incelendiğinde, Hititler ve Urartular döneminde var olduğu görülüyor. Kale günümüze kadar; giriş kapısı, burçları, kral köşkleri ve bazı su kanallarının kalıntıları ile yüzyıllar öncesi bir medeniyetin bugünlere taşınan izlerini saklıyor bünyesinde…

 Zengibar  Castle

Darende has been a center of art and culture for centuries and now is still a strategic district. People called  Darende as Zengibar (the symbol of Darende ) years ago.

It is not known exactly when it was built, but historians say it was  built  at the time of Hittite.

Its three side is surrounded with Tohma Brook and it is constructed on a steep mountain.

From then to now , Zengibar is known with its fascinating gate , high tower and king kiosks.

It is a bridge between past and future.

Yusuf Paşa Bedesteni

Darende’de bulunan tarihi yapılarından biri de Hacı Hüseyin Paşa Bedesteni’dir. Yusuf Paşa Bedesteni olarakta anılmaktadır. Darende’nin Zaviye mahallesinde bulunan ve Eskişehir mevkii olarak bilinen yerdedir. Kuzey güney yönünde gelişen bu yapı dikdörtgen plana sahiptir. Kuzey, güney ve doğu yönlerinde birer kapısı vardır. Ancak Osmanlılarda geleneksel olarak bina giriş kapılarının üzerinde bulunması gereken kitabesi yoktur. Onun içinde tam olarak yapı tarihi bilinmemektedir.

Dikdörtgen planlı yapı, klasik Osmanlı kapalı çarşıları planına uygun olarak ortada büyük avlu ve etrafında dükkânların sıralanmasından oluşmaktadır. Yapıya üç kapıdan girilmektedir.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfının proje çalışmaları neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü/Malatya Bölge Müdürlüğünün gayretleriyle eski kimliğine kavuşmuş, 2008 yılında onarımı tamamlanan Yusuf Paşa bedesteni, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfına tahsis edilmiştir.

 Yusuf Pasha Bazaar

One of ancient buildings in Darende is the Hacı Hüseyin Pasha Bedesten. The Bedesten, which is also known as Yusuf Pasha Bedesten, is located in Darende Zaviye district  and which is known as old country. This building located in north-south direction,has a rectangular shape. It has one door each in the north, south  and eastern parts of the building. Yet, there is no inscribtion on the door has to be found on the main gate as an Ottoman tradition. Thus, its first construction date is unknown. This rectangular designed building is composed of a big courtyard in the middle and the shops around it are designed appropriate to the classical Ottoman arcade designs. There are three entrances to the building.

Project of this architecture was arranged by Es – Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation. As a result of plan, General Directorate of Foundations gave support this labour and Yusuf Pasha Bedesten was assigned to foundation by General Directorate.

Abdurrahman Erzincani Külliyesi

Abdurrahman Erzincânî Hazretleri, Yıldırım Bâyezid devri meşâyıhlarından olup, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in temiz neslinden gelmektedir. Somuncu Baba’nın,  Abdurrahman Erzincânî Hazretleri’nin kızı Necmiye Sultan ile evlendiği rivayet edilmektedir. Hayatının son dönemlerinde Darende’nin Balaban Kasabasında ikamet etmiş ve 1432 tarihinde vefat etmiştir. Türbesinin ve caminin bulunduğu mekân 1960’da Osman Hulûsi Efendi  tarafından başlatılan bir çalışma ile yeniden inşa edilmiştir. İslam’ın beş temel şartını esas alan beşgen cami planı ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sancağını temsil eden minaresi, mimari estetik açıdan ilgi çekici ve başarılı bir uygulamadır. Külliyenin hemen yanında ise, yatılı Kur’an Kursu ve müştemilatı mevcuttur. Hâlen her türlü bakım-onarım ve hizmetleri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yapılmaktadır.

Abdurrahman Erzincani Mosque

Abdurrahman Erzincani(pbuh) one of the Sheikhs in the era of  Yıldırım Bayezid, was from the pure family of Prophet Muhammed.Reportedly it is said that he was married to Necmiye Sultan, the daughter  of Somuncu Baba he lived in Balaban district of Darende the last years of his life and died in 1432. The place that the mosque and his tomb are located, was reconstructed at 1960 by an attempt made begin by Osman Hulusi Efendi.The pentagon mosque design plan which is based on Islam’s 5 basic principals and the minaret which symbolizes of prophet Muhammed(pbuh)’s noble flag are architecturally aesthetic ,attractive and successful works of art. Just next to the Kulliye, there is a religious school and its extensions. All restoration works have been done by Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation

Yenice MAŞATTEPE Tümülüsü

Yenice köy sınırları içerisinde bulunan höyükte yapılan kazı çalışmalarına yabancı uzmanlar da katılmış, kazılarda Romalılar dönemine ait kap kacak, kılıç, bilezik, tac gibi malzemeler bulunmuş, bulunan bu malzemeler de Malatya ve Ankara’da sergilenmektedir. Ayrıca Yenice’deki Maşattepe tümülüsünden 2800 yıllık olduğu sanılan bir kadın mumyası çıkartılmış olup halen Malatya müzesindedir.

Yenice Masattepe-Tumulus

To the excavations done in the tumulus in the lines of Yenice’s  villages, the experts have also participated. In these excavations there found objects such as plates, swords, bracelets and crowns that belong to the Roman era, and these are being  exhibited in Malatya and Ankara., Moreover the mummy of a woman which is thought to be 2800 year old  was taken out from the tumulus of Maşattepe in Yenice and is still being exhibited in Malatya Museum.

Tarihi Darende Evleri

Darende’nin geçmişine bakıldığında öne çıkan unsurlar, Anadolu’nun ihtişamlı tarihinin bir çekirdeğini teşkil eder.

Namık Bey Konağı gibi tarihi evlerde avlular, hayatın izlerini çepe çevre sarıyor. Darende, Heyik Dağından bakınca bir tablo gibi duruyor. Sokaklarında ilerlerken bir medeniyetin sıcaklığı tarihi dokularıyla kuşatır hayatı…

Büyük bir kapıyla girilen tarihi evlerde avlular ve bahçe gayet geniştir. Evin kullanımı da aile ve misafir ortamlarına uygun şekilde dizayn edilmiştir.

Ancient Darende Houses

When we look at the past of Darende, the attentive elements constitute the nucleus of Anatolia’s magnifiscient history.

The courtyards in the ancient buildings as Namik Bey Mansion, entirely surrounds the traces of daily life. Darende looks like a painting when it is seen from Mount Heyik. When going around its streets,the  liveliness of a civilization surrounds the life here.

MEDİŞEYH CAMİİ VE Külliyesi

Seyyid Abdurrahman Gazi Hazretleri, Tabiîn’den olup, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in sahabesi ile görüşen bahtiyar zatlardan biridir. Medine asıllı olması sebebiyle “Medişeyh” olarak bilinir. Medine-i Münevvere’ den, Anadolu’ nun İslamlaşması için, İslam ordularının Anadolu’ ya yaptıkları seferlere katıldığı ve burada şehit düştüğü bilinmektedir.

Türbesi ve Külliyesi Malatya-Darende karayolu üzerinde Darende’ ye 9 km uzaklıktaki  eski adı Medişeyh, yeni adı Karşıyaka olan köyde bulunmaktadır. Külliye’nin yeniden inşâsı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Yapının orijinalinde kerpiç ve ahşap malzeme kullanılmışken, yenilenen binada taş malzeme kullanılmıştır. Yeni inşâ edilen külliye; türbe ve camii kısmı olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Lojman ve ek tesisler mevcuttur. Hâlen her türlü bakım ve onarım hizmetleri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yapılmaktadır.

Medisheikh Mosque and Kulliye

Seyyid Abdurahman Gazi is one of those fortunate people called tabiin ( the one who has seen anybody seen Muhammed (pbuh) ). He is known as Medisheikh for being from Medina. It is known that he joined the military expeditiones of Islamic Armies that came from Medina in order to make Anatolia a moslem land and he died a martyr.

His tomb and kulliye are in a village that was named Medisheikh and newly named Karşıyaka which is located on Malatya- Darende Highway and 9 kms from Darende. The Kulliye has been rebuilt by Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation. While the original building was made of  mud-brick and wood, the restored building has been made of stone. The rebuilt kulliye is composed of two separate parts as tomb and mosque. Free quarters and joint subsidiary plants are available. All  its  maintenance and restoration has been held by Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation.

In  the ancient buildings, the courtyard entered from a big door and the gardens are quite big. The houses are designed quite suitable for  families and their guests.

Hüseyin PAŞA Hamamı

Darende’deki tarihi eserlerden biri de; Darendeli Paşalardan hayır ve hasenat sahibi Hacı Hüseyin Paşa’nın kardeşi olan Hasan Paşa tarafından yaptırılan, Darende’nin Eskişehir mevkiindeki bedesten civarında  oldukça büyük bir hamamdır. Halk arasında Hasan Paşa (Çarşı) Hamamı olarak bilinen bu hamam; iki kısımdan ibaret olarak dikdörtgen sahayı kaplamaktadır. Halvet kısmına bakarak sınıflandırmaya gidecek olursak, iki tipin birleşmesinden meydana gelmiş olduğu görülür. Birinci kısım doğu-batı yönünde uzanan binanın kapısından girilince oldukça büyük bir kubbe ile kapatılmış soyunma yeri ile karşılaşırız. Kubbe dıştan yuvarlak kasnak, içten tromplar üzerine oturur.  İkinci kısım ise hanımlara mahsus olan batı tarafıdır. İki oda halinde soyunma yeri ve eyvanlı halvet kısımları vardır.

 Huseyin Pash Turkish Bath

One of the Ancient buildings in Darende is a quite big Turkish bath which was built by charitable and benevolent Hacı Huseyin Pasha’s brother Huseyin Pasha. It is located around  the bedesten (old bazaar) on Eskişehir (old city) locus. This bath which is known as Huseyin  Pasha (Downtown) Bath has a rectangular shape with two main parts. If we want to classify it according to Halvet ( a very small and quite hot part of a turkish bath), we would see that it consists of the combination of two types. When we enter from the eastbound gate, we meet the large rotunda dressing room. The dome is settled on an outer round rim and inner tromps. The second part is the western part that is for ladies. There are two parts as dressing rooms and “eyvanlı halvet”( a very small and quite hot part of a turkish bath with a terrace).

Tarihi Ulu Cami Külliyesi

Dulkadiroğlu Beyliği zamanından kalan, 19.yy’ da harabe haline gelen Darende Ulu Cami 1992 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından başlatılan bir çalışma ile yeniden inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. 1500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği bu cami her şeyin aslına rücu edeceği gerçeğine matuf olarak yeniden asıl fonksiyonuna dönüştürülmüştür. Caminin minaresi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Darende’de bulunan en eski eserlerden biridir.

 Ancient Kulliye Great Mosque

Darende Great Mosque which was built in the time of Dulkadiroglu Principality  and had been wrecked in 19th Century, has been rebuilt by Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation in 1992 and opened for devotion. The  mosque in which 1500 people can worship once , has been refunctioned according to the norm that everything will return to its origin. The minaret of the mosque has been restored by Directorate General of Foundations. It is one of the oldest buildings in Darende.

Tarihi Ozan Mescidi

Ozan köyü yakınlarında 8. yüzyıldan kalma taş yapı, küçük bir kilise olarak kullanılmış, Battal Gazi tarafından mescide çevrilmiştir. Ozan mescidi olarak bilinen bu mescid Tohma Çayı kenarında bahçelik alanlar içerisinde yer almaktadır.

Ancient Ozan Mesjid

The stone building  belongs to the 8th century, near the Ozan village, was used as a small church and then was turned into a mesjıd by Battal Gazi. This mesjid is that is known as Ozan Mesjid is located in the plot of gardens near the Tohma Stream.

Aslantaşlar

Yeniköy yakınlarında bulunan Aslantaşlar ve bunların batısında, Yeniköy’ün yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde Dum-Dum dağlık mevkiinde merdivenle çıkılabilen Kaya mezarı erken tarihli eserlerdir. Kayamezarların tavanında şekil ve figürler bozulmadan günümüze gelmiştir. Yeniköy’de Bizans devrinden kalma tümülüs bulunmaktadır.

Hititler döneminden kaldığı tahmin edilen Aslantaşlar, Yeniköy-Başdirek köyleri arasındadır. Darende-Günpınar-Elbistan tali karayolunun kenarında höyük olduğu belli olan alçak bir tepenin üzerindedir. Kazı çalışmaları sonucu iki adedi ortaya çıkarılmıştır. Yönleri güneşin doğduğu tarafadır. 2 m. yüksekliğe ve uzunluğa, birkaç ton ağırlığa sahiptir.

Lionstones

Lionstones that are located near Yeniköy and graves of rock in Dum-Dum mountainous locus are early aged ancient works. The figures and forms on the ceiling of the graves of rock have arrived today without any harm. There is also a tumulus from Byzantium Era in Yeniköy.

Lionstones which are thought to be from Hittits, are located between Yeniköy-Basdirek villages. They are over a low hill that looks like a tumulus near Darende-Günpınar-Elbistan side road. As  a result of excavations two of them have been taken out. They are sided towards the sunset. They are 2m high and weigh some tones.

  

Kudret  Havuzu

Şifalı Kudret Havuzu, tarihi ve turistik özelliğe sahip önemli bir yer. Kanyonun içerisinde, kayalıklardan çıkan ve yaz-kış suyu 22 0C olan Kudret Havuzunun dünyada bir eşi ve benzeri yok. Dev kayaların arasındaki havuz, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin birinci adresi. Kayaların gölgesi üzerine düşen bu dünya harikası kaynak, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yüzme spor merkezi haline getirilmiştir.

Darendeli çocuklar ve gençler ilk olarak yüzmeyi burada öğrenirler. Yaz aylarında sıcak havanın insanları bunaltığı zamanlarda serinliğin ve ferahlığın adresidir kudret havuzu…

Bu yazımızı okuyan 2.304. takipçimizsiniz.

Mustafa Aysabar

1984 Kahramanmaraş Doğumlu. Suudi Arabistan Mekke'de ikamet etmektedir. Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Yurt içi ve yurt dışında, inşaat sektöründe faliyet gösteren çeşitli firmaların muhasebe, idari işler, lojistik departmanlarında görev yapmıştır. Mescid-i Haram'ın genişletilmesi ve Osmanlı Revakları restarosyonu projesinde aktif görev almıştır. Hobileri arasında yüzme ve su sporları vardır. Aynı zamanda rafting antranörü ve lisanlı sporcudur. GençYolcu.com 'da genelde gezi kategorisinde yazılar kaleme almaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir