ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ – 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 7 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Yayın Tarihi :16.12.2009

Son Müracat Tarihi : 31.12.2009UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Diğer Sağlık Personeli 1 Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak, en az 3 (üç) yıl bir sağlık kurumunda çalışmış olduğunu belgelendirmek,

Diğer Sağlık Personeli 1 Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az 3 (üç) yıl bir sağlık kurumunda çalışmış olduğunu belgelendirmek,

Diğer Sağlık Personeli 1 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak, Nükleer Tıpta en az 1 (bir) yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek,

Diğer Sağlık Personeli 2 Radyoloji önlisans programından mezun olmak, Tomografi alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek,

Diğer Sağlık Personeli 2 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak, MR alanında en az 1 (bir) yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

I-GENEL ŞARTLAR:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
1- Geçerli KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,
2- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumunun örgün eğitim programına devam etmiyor olmak,
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlanmasını müteakip 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin www.comu.edu.tr sitesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yapılan müracaatlar değerlendirilip, yerleştirme yapıldıktan sonra www.comu.edu.tr adresinden asil ve yedek adayların isimleri ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde yerleştirilen adayların evraklarının kontrolü ve sözleşme işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıdaki belgeleri hazırlayarak, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı-yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

IV-ISTENEN BELGELER:
– Internet ortamında doldurulmuş olan başvuru formu (imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak).
– KPSS (B) sonuç belgesinin aslı (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır).
– Nüfus Cüzdanın tasdikli örneği ve ikametgâh örneği
– Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
– Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu
– Savcılıktan alınacak sabıka kayıt belgesi (Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış) -6 (altı) adet fotoğraf
– Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (Erkek Adaylar İçin)
– SGK numarası
– Özgeçmiş
Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Terzioğlu Kampusu / ÇANAKKALE

Tel: 0-286-218 00 18/1171-1172-1173-1174 Fax: 0-286-218 05 16

Bu yazımızı okuyan 1.086. takipçimizsiniz.

e-Kalem

Bilgisayar & Internet, Sinema, Din, Yaşam ve Gündemdeki konular hakkında kendi düşüncelerini yazmaya çalışmaktadır. GençYolcu.com'da ve e-Kalem.com'da yönetici ve editör olarak görev yapmaktadır. Değerli yorumlarınızı sayfaların alt kısmından bizlere ve tüm okuyucularımıza ulaştırdığınız için teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir