Bu Zamana Kadar Büyük Bir Nükleer Şavaşın Yaşanmamasının Sebebi Aslında Nükleer Silahlar Olabilir Mi?

http://gmdergi.com/online/wp-content/uploads/2015/10/nukleer-patlama.jpg

Evet bu zamana kadar bir 3.dünya savaşı veya topyekün bir nükleer savaş yaşanmamış olmasını bazı bilim insanları ‘dehşet dengesi’ adı verdikleri kavram ile açıklamaya çalışmışlardır.Dehşet dengesi nedir? Dehşet  Dengesi (Balence Of Terror)ya da Karşılıklı Mahvolma Politikası (Mutally  Assured  Destruction): Bu kavram ilk olarak soğuk savaş yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ile SSCB(Rusya)’nın nükleer silah yarışı içerisine girdiği yıllarda ortaya atılmıştır.Nükleer  güce sahip devletler arasında olası bir nükleer  savaşta ortaya çıkacak topluca yok olma korkusu doğrultusunda doğan denge olarak adlandırılmaktadır sahip oldukları nükleer silahların bir kez kullanılmaya başlandığında dünyayı defalarca patlatacak güce ulaşması nedeniyle süper güçler arasında nükleer bir savaşın olanaksızlığını ifade etmek için kullanılıyordu.

ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki dehşet dengesi, çok çeşitli imha silahları ve bunları taşıyacak füze sistemlerine sahip iki taraftan birinin ilk saldırısına, ötekinin vereceği yanıtın önlenemeyeceği anlayışı üzerine yatmaktadır.  Ani bir saldırıda karşı tarafın çok iyi şekilde gizlenmiş olan(yer altı karargahları,okanuslara bırakılmış nükleer füze taşıyan denizaltı gemileri;bunların yerleri bilinmemektedir) nükleer silah kapasitesinin tam anlamıyla yok edilemeyeceğinin bilinmesi dehşet dengesinin yarattığı yıldırıyı arttırmaktadır.Devletler ilk saldıyırı yapsalar bile gelebilecek herhangi bir karşı ikinici vuruşu tahmin edemedikleri için bu korku dengesi ortaya çıkmıştır. Dehşet dengesini yaratan geniş nükleer silah stoğu topyekün savaşı akılcı bir devlet politikası olmaktan çıkartırken, kaza sonucu bir savaşın çıkması tehlikesini büyük oranda arttırmıştır.

Dehşet Dengesi’nin varlığı Soğuk Savaş döneminde iki blok arasında bir topyekün savaşı önlemişse de, Kore ve Vietnam Savaşları gibi konvansiyonel silahlarla “sınırlı savaşlar” devam etmiştir.Bir çok bilim adamı ve düşünür tarafından bu dönemde bir 3.dünya savaşının çıkmamasının nedeni olarak gösterilmektedir,dehşet dengesi neticesinde her ne kadar ironik gelsede nükleer silahların varlığı nükleer bir savaşın çıkmasını engel olmuştur.Nükleer barış teoriside denen bu teori karşılıklı mahvolma politikası(MAD) ve caydırıcılık prensiplerinin yürülükte olduğu bir uluslararası sistemin oluşmasında tüm ülkelerin nükleer silah sahibi olmasının beraberinde istikrarı getireceği önermesini yapan bu teori ,bu şekilde nükleer savaş çıkmasının büyük ölçüde engellebileceğini savunur.Bu kavram ne kadar doğrudur tartışılır ama şu bir gerçek ki devletler bu nükleer gücün yaratacağı büyük felaketlerden korkup belli başlı nükleer silahsızlanma anlaşmaları imzalamışlardır.

Dünyada nükleer güce sahip olduğu bilinen devletler ve kapasiteleri

ABD: Nükleer silah sayısı: 10.640

Rusya: Nükleer silah sayısı: 8,600

İngiltere:Nükleer silah yasısı:200

Fransa:Nükleer silah sayısı:350

Çin:Nükleer silah sayısı:400(tahmini)

Pakistan:Nükleer silah sayısı:35-55(tahmini)

Hindistan:Nükleer silah sayısı:45-95(tahmini)

İran:Nükleer silah sayısı:0-5(tahmini)

_Hamid Uyanık_

1994 Konya doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Konya ve Malatya Darende'de tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Hobileri arasında Seyehat, Kitap, Konsol oyunları ve Sinema vardır. Beşiktaş taraftarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir