Afrika’ daki Açlık ve Türkiye Cumhuriyeti nin Vergi İndirimi

afrikaBaşta Somali olmak üzere Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 09.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2047 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; – Başta Somali olmak üzere Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık  afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ve, – Kampanyanın ulusal koordinasyonunu yapmak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevlendirilmesine karar verilmiştir.

2. Somali’ye Yapılan Bağışların Matrahtan İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamının, kurum kazancından indirileceği hükme bağlanmıştır. Aynı yönde bir düzenleme, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde de yer almaktadır.

Yasal düzenlemede, doğal afetin Türkiye’de olması ile ilgili bir sınırlama olmadığından, Bakanlar Kurulu kararının yayımı ile birlikte, başta Somali olmak üzere, Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedeler için Başbakanlık aracılığıyla yapılan yardımların tamamının matrahtan indirimi olanaklı hale gelmiştir.

3. Somali’ye Yardım Amacıyla Kızılay’a Yapılan Bağışlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının matrahtan indirilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu düzenleme kapsamında, Somali’ye yapılacak yardımların Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla yapılması ve yapılan bağışın tamamının kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkündür.

4. Yapılan Bağışların Belgelendirilmesi

Yukarıda özetlenen düzenlemelerin, yapılan bağışın matrahtan indirimini, makbuz karşılığı yapılması koşuluna bağladığına dikkat edilmelidir.

Bu çerçevede, bağış yapılan idareden veya Türkiye Kızılay Derneğinden makbuz alınması önemlidir.

Maliye Bakanlığı geçmişte verdiği özelgelerde, bağışın banka hesaplarına yatırıldığı durumda, bankadan alınacak dekontta, hesabın kampanyaya ait olduğunun belirtilmesi koşuluyla, banka dekontuna dayanılarak da bağışın matrahtan düşülebileceğini belirtmiştir.

9 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28020 BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/2047

 

Başta Somali olmak üzere Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi ve kampanyanın ulusal koordinasyonunu yapmak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevlendirilmesi; Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI                                                       Başbakan

Bu yazımızı okuyan 978. takipçimizsiniz.

Site varsayılanı

Özel sektörde 2001 yılından bu yana Yöneticilik, mali işler, ve denetçilik görevlerinde bulundu. Türkiye'nin çok yazarlı blog sitesi Gençyolcu da olmaktan çok keyif almakta. Aile nedir diye sorsalar “iki çocuklu bir baba olarak Gençyolcu ile hayatı yaşamak” der.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir