Türkiye Uzay Ajansı Resmen Kuruldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulduğunu bildiren kararname basınla paylaşıldı.

İlk olarak 2014 yılında dönemin Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından açıklanan ancak 4 yıldır hakkında çok fazla haber alamadığımız kurum, bugün itibarı ile resmen kuruldu. Yayınlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname de yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Görev ve Yetkileri

  • Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda, Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.
  • Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak.
  • Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
  • Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek.
  • Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.
  • Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.
  • Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından verilen diğer görevler yapmak.

Türkiye Uzay Ajansı’nın görevlerini yerine getirmek için çeşitli hizmet birimleri oluşturulacak. Ajansın yönetim kurulu, başkan da dahil 7 üyeden oluşacak. Toplantılarda karar yeter sayısı 4 olarak belirlenmiş durumda. Her ay en az bir kere toplanacak olan kurulda yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev alabilecek. 

Çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak yürütecek olan ajansın merkezi Ankara olacak ve idari/mali açıdan özerk bir kuruluş olacak. Türkiye Uzay Ajansı, her yılın ocak ayında kendine ait bir bütçe alacak.

Kaynak: webtekno.com

Süleyman Arif Yükselen
Tarım ve Kırsal Kalkınma Uzmanı
1983 Karabük doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Karabük'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği bölümü mezunu. Çalışma hayatına Savunma Sanayi ile ilgili özel bir firmada Ar-Ge mühendisi olarak başladı. Sonrasında İstanbul'da yurt dışında işler yapan bir müteahhitlik firmasında çalıştı. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu TKDK da Uzman olarak çalışmaktadır.

Süleyman Arif Yükselen

1983 Karabük doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Karabük'te tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği bölümü mezunu. Çalışma hayatına Savunma Sanayi ile ilgili özel bir firmada Ar-Ge mühendisi olarak başladı. Sonrasında İstanbul'da yurt dışında işler yapan bir müteahhitlik firmasında çalıştı. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu TKDK da Uzman olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir